Optimism...!!!

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: Seqüencial PART-A: 64, PART-B: 32 (X2), PART-C: 16 (X3), TAGS-3, RESTART-1 - Parets:
Autor/a: Josep Belmonte
Font: Josep Belmonte

Música del ball:
Joana Serrat - Green grass


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


Seqüència: A-B-B-RESTART-A-B-B-C-C-C-B-B-C-C-C-FINAL

PART-A
TOE RIGHT SWIVEL-HEEL RIGHT SWIVEL-TOE RIGHT SWIVEL- LEFT SCUFF

1-Obrir punta del peu dret a la dreta
2-Obrir taló del peu dret a la dreta.
3-Obrir punta del peu dret a la dreta.
4-Amb el peu esquerre, lliscarem el taló al costat del peu dret.

¼ TURN LEFT HICHT/RIGHT JUMP-LEFT STEP-RIGHT SCUFF
5-Aixecar el genoll esquerre, a la vegada que fem un salt sobre la cama dreta girant un quart de volta a l’esquerra.
6-Amb el genoll esquerre aixecat, saltarem sobre la cama dreta endavant.
7-Abaixar cama esquerra fent un pas endavant.
8-Amb el peu dret, lliscarem el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP-LEFT HOOCK-LEFT STEP 1/2 TURN-RIGHT SCUFF
9-El peu dret fa un pas endavant.
10-La cama esquerra l'apugem per darrere de la cama dreta.
11-Fent mitja volta cap a l’esquerra, abaixem la cama esquerra fent un pas.
12-Amb el peu dret, lliscarem el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP-LEFT HOOCK-LEFT STEP 1/2 TURN-RIGHT SCUFF
13- El peu dret fa un pas endavant.
14- La cama esquerra l'apugem per darrere de la cama dreta.
15- Fent mitja volta cap a l’esquerra, abaixem la cama esquerra fent un pas.
16- Amb el peu dret, lliscarem el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT GRAPEVINE
17-Pas amb el peu dret, a la dreta.
18-Pas amb el peu esquerre, creuant per darrere del peu dret.
19-Pas amb el peu dret, a la dreta.
20-Amb el peu esquerre, marquem la punta al costat del peu dret.

LEFT TURN ROLLING VINE MORE ¼-RIGHT STOMP
21-Abaixem el taló del peu esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra.
22-Pas endavant amb el peu dret girant ½ volta a l’esquerra.
23-Pas enrere amb el peu esquerre girant ½ volta a l’esquerra.
24-Amb el peu dret picarem a terra al costat del peu esquerre.

RIGHT ROCK STEP BACK-RIGHT SCUFF-RIGHT HICHT
25-Amb un petit saltet enrere amb el peu dret, estirem endavant la cama esquerra.
26-Abaixem la cama esquerra.
27-Amb el peu dret, lliscarem el taló al costat del peu esquerre.
28-Apujarem el genoll dret fins arribar a fer un angle recte amb la cama dreta.

RIGHT STEP BACK-LEFT SLIDE-LEFT STOMP-HOLD
29-Abaixarem la cama dreta fent un pas llarg enrere.
30- Pas enrere lliscant el peu esquerre, fins al costat del peu dret.
31- Amb el peu esquerre, picarem a terra al costat del peu dret.
32- Pausa.

RIGHT BACK TOUCH TOES (X2)-RIGHT ROCK RECOVER ¼ TURN RIGHT
33-Amb el peu dret, marcarem la punta per darrera del peu esquerre.
&-Apugem el peu dret per darrera de la cama esquerra.
34-Amb el peu dret, marquem la punta per darrera del peu esquerre.
35-Amb la cama dreta farem un pas a la dreta.
36-Tornarem el pes a la cama esquerra, girant ¼ a la dreta.

RIGHT ROCK STEP BACK-RIGHT TOES FORWARD-1/2 LEFT TURN
37-Amb el peu dret farem un pas enrere.
38-Tornem el pes sobre el peu esquerre.
39-Amb el peu dret posarem la punta per davant.
40-Girant ½ volta a l’esquerra Abaixarem el taló del peu dret posant el pes sobre la cama dreta.

LEFT ½ TURN ROCK STEP-LEFT 1/2 TURN LEFT STEP-RIGHT SCUFF
41-Amb la cama esquerra i pivotant sobre la cama dreta fem ½ volta a l’esquerra, posant el peu esquerre davant.
42-Tornem el pes a la cama dreta.
43-Pivotant sobre la cama dreta, girem ½ volta a l’esquerra, el peu esquerre farà un pas endavant.
44-Amb el peu dret, lliscarem el taló.

RIGHT VOUDEVILLE- RIGHT FLICK SLAP
45-Amb el peu dret, el creuarem per davant del peu esquerre.
46-Amb el peu esquerre, farem un pas a l’esquerra.
47-Amb el peu dret, marquem el taló en diagonal a la dreta.
48-Amb el peu dret, el pugem cap el costat dret, a l’hora que ens toquem el taló amb la mà dreta.

RIGHT FLICK SLAP-HEEL SPLIT OUT-IN-HOLD
49-Abaixem el peu dret una mica més avançat que el peu esquerre.
50-Obrim els dos talons a l’hora. Taló dret a la dreta, taló esquerre a l’esquerra.
51-Tanquem els dos talons a l’hora. Taló dret a l’esquerra, taló esquerre a la dreta.
52-Pausa.

LEFT VOUDEVILLE- LEFT FLICK SLAP
53-Amb el peu esquerre, el creuarem per davant del peu dret.
54-Amb el peu dret, farem un pas a la dreta.
55-Amb el peu esquerre, marcarem el taló en diagonal a l’esquerra.
56-Amb el peu esquerre, el pugem cap el costat esquerre, a l’hora que ens toquem el taló amb la mà esquerra.

LEFT STEP FORWARD-HEEL SPLIT OUT-IN- HOLD
57-Abaixem el peu esquerre una mica més avançat que el peu dret.
58-Obrim els dos talons a l’hora. Taló esquerre a la esquerra, taló dret a la dreta.
59-Tanquem els dos talons a l’hora. Taló esquerre a la dreta, taló dret a l’esquerra.
60-Pausa.

RIGHT HEEL-LEFT HEEL
61-Marquem el taló del peu dret davant recta.
62-Tornem el peu dret al costat del peu esquerre.
63-Marquem el taló esquerre davant recta.
64-Tornem el peu esquerre al costat del peu dret.


PART-B (X2)
LEFT TOE ¼ RIGHT TURN-LEFT KICK-LEFT STEP BACK-RIGHT TOE BACK

1-Girant ¼ a la dreta, marcarem la punta del peu esquerre enrere.
2-Amb el peu esquerre donarem una puntada de peu endavant.
3-Amb el peu esquerre farem un pas enrere.
4-Amb el peu dret, marcarem la punta enrere.

RIGHT STEP FORWARD-LEFT KICK-LEFT STEP BACK-RIGHT TOE BACK
5-Amb el peu dret farem un pas endavant.
6-Amb el peu esquerre, donarem una puntada de peu endavant.
7-Amb el peu esquerre farem un pas enrere.
8-Amb el peu dret, marcarem la punta enrere.

RIGHT GRAPEVINE
9-Amb el peu dret farem un pas a la dreta.
10-Amb el peu esquerre, farem un pas a la dreta creuant-lo per darrere del peu dret.
11-Amb el peu dret farem un pas a la dreta.
12-Amb el peu esquerre, marcarem la punta, al costat del peu dret.

LEFT ROLLING VINE
13-Amb el peu esquerre, baixem el taló a l’hora que girem ¼ a l’esquerra.
14-Amb el peu dret farem un pas endavant a l’hora que girem ½ volta a l’esquerra.
15-Amb el peu esquerre farem un pas enrere a l’hora que girem ¼ de volta a l’esquerra.
16- Amb el peu dret picarem a terra al costat del peu esquerre.

KICK- BRUSH-1/2 TURN RIGHT HITCH- STEP
17-Amb el peu dret donarem una puntada cap endavant.
18-Amb el peu dret, lliscarem la planta del peu cap enrere.
19-Girant ½ volta cap a la dreta, pujarem el genoll dret formant un angle recte.
20-Abaixem el peu dret a terra una mica més avançat del peu esquerre.

TWIST (X2)
21-Els dos talons a l’hora, els desplacem cap a la dreta.
22-Els dos talons a l’hora, els desplacem cap a l’esquerra.
23-Els dos talons a l’hora, els desplacem cap a la dreta.
24-Els dos talons a l’hora, els desplacem cap a l’esquerra.

VAUDEVILLE STEP
25-Amb el peu dret, el creuem per davant del peu esquerre.
26-Amb el peu esquerre, farem un pas a l’esquerra.
27- Amb el peu dret, marcarem el taló en diagonal cap a la dreta.
28-Amb el peu dret el tornarem al costat del peu esquerre.

CROSS-STEP-STOMP UP (X2)
29-Amb el peu esquerre, el creuem per davant del peu dret.
30-Amb el peu dret, farem un pas a la dreta.
31-Amb el peu esquerre, picarem a terra al costat del peu dret.
32-Amb el peu esquerre, picarem a terra al costat del peu dret.PART-C (X3)
RUMBA BOX-HOLD

1-Amb el peu dret, farem un pas a la dreta.
2-Amb el peu esquerre, farem un pas a la dreta al costat del peu dret.
3-Amb el peu dret, farem un pas endavant.
4-Pausa.

RUMBA BOX-HOLD
5-Amb el peu esquerre, farem un pas a l’esquerra.
6-Amb el peu dret, farem un pas a l’esquerra, al costat del peu esquerre.
7-Amb el peu esquerre, farem un pas enrere.
8-Pausa.

STEP-LOCK-STEP
9-Amb el peu dret farem un pas enrere.
10-Amb el peu esquerre, farem un pas enrere creuant-ho per davant del peu dret
11-Amb el peu dret, farem un pas enrere.
12-Pausa.

SLOW COASTER STEP-HOLD
13-Amb el peu esquerre, farem un pas enrere.
14-Amb el peu dret, farem un pas enrere, al costat del peu esquerre.
15-Amb el peu esquerre, farem un pas endavant.
16-Pausa.

EN CADA UNA DE LES REPETICIONS D’AQUESTA PART-C. AL COMENÇAR-LA, FAREM UN QUART DE VOLTA A L’ESQUERRA, AMB EL RUMBA BOX.


NOTES:
Opcionalment, en la part-A, en els temps 33-34, ens agafem la part davantera del barret amb la mà esquerra i girem el cap a l’esquerra fent una salutació.

TAGS
STOMP UP (X2)

Al final de la PART-A, en la primera i quarta seqüència, i després del temps 64, amb el peu dret farem dues picades a terra, al costat del peu esquerre.

RESTART
En el temps 30 de la segona repetició de la PART- B (tercera seqüència). Tornarem a començar el ball repetint les mateixes seqüències des del principi , amb la PART-A.

TAGS
STOMP UP (X2)

Al final de la PART-C, temps 16, en la tercera repetició (novena seqüència), amb el peu dret farem dues picades a terra al costat del peu esquerre.

THE END
STOMP

Al final de la TERCERA repetició de la PART-C, en la catorzena seqüència, acabarem el ball amb una picada a terra amb el peu dret més avançat al peu esquerre.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...