Good time girls

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Karen Kennedy (Scotland Juliol 2014)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Nathan Carter - Good time girls (Intro: 16 / Bpm: 192)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right TOE OUT-IN-OUT, COASTER STEP, Left TOE OUT-IN-OUT, COASTER STEP.
1 Touch punta dreta a la dreta
& Touch punta dreta al costat del peu esquerre
2 Touch punta dreta a la dreta
3 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
4 Pas endavant peu dret
5 Touch punta esquerra a l’esquerra
& Touch punta esquerra al costat del peu dret
6 Touch punta esquerra a l’esquerra
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

9-16: Right SHUFFLE, Right STEP TURN & STEP, Right SHUFFLE, Left MAMBO CROSS ¼ TURN.
1 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del peu dret
2 Pas endavant peu dret
3 Pas endavant peu esquerre
& ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (6:00)
4 Pas endavant peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del peu dret
6 Pas endavant peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
& ¼ volta dreta, pes sobre el peu dret (9:00)
8 Cross peu esquerre per davant del peu dret

17-24: Right RUMBA BOX Ford. Right Back SHUFFLE, Left COASTER STEP.
1 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
2 Pas endavant peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
4 Pas enrere peu esquerre
5 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, lock per davant del peu dret
6 Pas enrere peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right JACKIE CLESON & FLICK, Right SHUFFLE, Right STEP TURN & STEP, Left TRAVELLING PIVOT.
1 Brush endavant peu dret
& Cross Brush peu dret per davant de l’esquerra
2 Brush endavant peu dret
& Flick dret enrere
3 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del peu dret
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
& ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (3:00)
6 Pas endavant peu esquerre
7 ½ volta esquerra, pas enrere dret
8 ½ volta esquerra, pas endavant peu dret (3:00)

Opció fàcil: Counts 7-8 Pas endavant peu dret, pas endavant peu esquerre


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...