Come out tonight

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Rene & Reg Mileham (United Kingdom Juliol 2014)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Nathan Carter - Good Time girls (Intro: 16 / Bpm: 192)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right TOUCH & BACK, Left COASTER STEP, Right TOUCH & BACK, Left COASTER STEP ¼ TURN.
1 Touch punta dreta endavant fent un semicercle
2 Pas enrere peu dret
3 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
4 Pas endavant peu esquerre
5 Touch punta dret endavant fent un semicercle
6 Pas enrere peu dret
7 ¼ volta esquerra, pas enrere peu esquerre (9:00)
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

9-16: Right Sincopated ROCK Forward,Side & Back, TOGETHER, Left Sincopated ROCK, Forw,Side & Back.
1 Pas endavant peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
2 Pas a la dreta peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
4 Pas dret al costat del peu esquerre
5 Pas endavant peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
6 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
8 Pas esquerra al costat del peu dret

17-24: Right GRAPEVINE & Cross, Right ¼ MONTERREY TURN.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrere del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del peu dret
5 Touch punta dreta a la dreta
6 ¼ volta dreta, peu dret al costat del peu esquerre (12:00)
7 Touch punta esquerra a l’esquerra
8 Pas esquerra al costat del peu dret

25-32: Right & Left KNEE POPS & HOLD, Right & Left TOE TOUCH & BACK.
1 Doblegar genoll dret cap a l’esquerra
2 Pausa
3 Doblegar genoll esquerra cap a la dreta
4 Pausa
5 Touch punta dreta endavant
6 Pas dret al costat del peu esquerre
7 Touch punta esquerra endavant
8 Pas esquerra al costat del peu dret

33-40: Right GRAPEVINE & Cross, Right ¼ MONTERREY TURN.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrere del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del peu dret
5 Touch punta dreta a la dreta
6 ¼ volta dreta, peu dret al costat del peu esquerre (3:00)
7 Touch punta esquerra a l’esquerra
8 Pas esquerra al costat del peu dret

41-48: Right Side & Back RUMBA BOX.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra al costat del peu dret
3 Pas enrere peu dret
4 Touch punta esquerra al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Pas dret al costat del peu esquerre
7 Pas endavant peu esquerre
8 Touch punta dreta al costat del peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...