Candy & Sweets

Ball revisat Ball revisat

Temps: Seqüencial PART A: 32 / PART B: 32- Parets: 1
Autor/a: Anna Mª Guillén (Març 2014)
Font: Anna Mª Guillén

Música del ball:
Krystal Keith - What Did You Think I’d Do (Album Whiskey & Lace)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA: AA BB AAA BB A

PART A
(1-8) RIGHT HOOK COMBINATION, CHASSÉ RIGHT, ROCK LEFT BACK

1-2 Marcar taló peu dret davant, Hook peu dret per davant del peu esquerre..
3-4 Marcar taló peu dret davant, tornar peu dret a lloc.
5&6 Pas a la dreta amb el peu dret, peu esquerre al costat del peu dret, pas a la dreta amb el peu dret.
7-8 Rock darrere sobre el peu esquerre, tornar el pes sobre el peu dret.

(9-16) LEFT HOOK COMBINATION, CHASSÉ LEFT, ROCK RIGHT BACK
9-10 Marcar taló peu esquerre davant, Hook peu esquerre per davant del peu dret.
11-12 Marcar taló peu esquerre davant, tornar peu esquerre a lloc.
13&14 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, peu dret al costat del peu esquerre, pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
15-16 Rock darrere sobre el peu dret, tornar el pes sobre el peu esquerre.

(17-24) KICK BALL CROSS RIGHT (X2), RIGHT SIDE ROCK, ½ TURN RIGHT, STOMP LEFT
17&18 Puntada peu dret, abaixar a lloc i creuar el peu esquerre per davant del peu dret.
19&20 Puntada peu dret, abaixar a lloc i creuar el peu esquerre per davant del peu dret.
21-22 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes sobre el peu esquerre.
23-24 Pas peu dret fent ½ volta a la dreta, Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

(25-32) KICK BALL CROSS LEFT (X2), LEFT SIDE ROCK, ½ TURN LEFT, STOMP RIGHT
25&26 Puntada peu esquerre, abaixar a lloc i creuar el peu dret per davant del peu esquerre.
27&28 Puntada peu esquerre, abaixar a lloc i creuar el peu dret per davant del peu esquerre.
29-30 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes sobre el peu dret.
31-32 Pas peu esquerre fent ½ volta a l’esquerra, Stomp amb el peu dret al costat de peu esquerre.


PART B
(1-8) RIGHT GRAPEVINE HEEL JACK, ¼ TURN RIGHT (X2), LEFT CROSS SHUFFLE

1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar el peu esquerre per darrere del peu dret.
&3 Pas peu dret lleugerement enrere, taló esquerre davant.
&4 Pas peu esquerre al costat del dret, creuar el peu dret per davant del peu esquerre.
5-6 Pas peu esquerre enrere fent ¼ de volta a la dreta, pas peu dret al costat fent ¼ de volta a la dreta.
7&8 Pas peu esquerre per davant del peu dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per davant del peu dret.

(9-16) RIGHT SIDE ROCK, RIGHT COASTER STEP, KICK LEFT, STOMP, FLICK RIGHT, STOMP
9-10 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes sobre el peu esquerre.
11&12 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del peu dret, pas peu dret davant.
13-14 Kick peu esquerre davant, Stomp peu esquerre al costat del peu dret.
15-16 Flick peu dret darrere, Stomp peu dret al costat del peu esquerre.

(17-24) RIGHT SWIVELS, ¼ TURN RIGHT, HOLD,STEP LEFT,1/2 TURN RIGHT, SHUFFLE LEFT FWD
17-18 Swivel punta peu dret a la dreta, taló dret a la dreta.
19-20 Obrim punta peu dret donant ¼ de volta a la dreta, pausa.
21-22 Pas peu esquerre davant, girem ½ volta a la dreta.
23&24 Pas endavant amb el peu esquerre, pas peu dret al costat del peu esquerre, pas
endavant amb el peu esquerre.

(25-32) KICK RIGHT, STOMP, FLICK LEFT, STOMP, LEFT SWIVELS, 1/4 TURN LEFT, HOLD
25-26 Kick peu dret davant, Stomp peu dret al costat del peu esquerre.
27-28 Flick peu esquerre darrere, Stomp peu esquerre al costat del peu dret. 29-30 Swivel punta peu esquerre a l’esquerra, taló esquerre a l’esquerra,
31-32 Obrir punta peu esquerre donant ¼ de volta a l’esquerra, pausa.

A la paret 10, ballar fins el temps 8, fer 1 aturada amb la música i continuar pel temps 9.

SEQÜÈNCIA: AA BB AAA BB A
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...