Roman Holiday

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Max Perry
Font: Ballscountry.com (Maig 2006)Música del ball:
Patrizio Buanne - On An Evening In Roma
Country: Qualsevol two-step de ritme lent.


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball comença amb el vers en anglès

WALK, WALK, ROCK STEP, STEP BACK, BACK, BACK, WEAVE LEFT
1-4 (SS) Pas peu esquerre endavant - pausa - pas peu dret endavant - pausa
5-8 (QQS) Pas peu esquerre endavant posant-hi el pes (rock), recuperem el pes sobre el peu dret, pas peu esquerre enrere - pausa

En aquesta pausa poden arrossegar (sweep) el peu esquerre del davant al darrere en els dos temps

1-4 (SS) Pas peu dret enrere - pausa - pas peu esquerre enrere - pausa

En aquestes dues pauses també poden fer els "sweeps" amb el peu esquerre i després amb el peu dret

5-8 (QQS) Creuem el peu dret per darrere l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra - creuem el peu dret per davant de l'esquerre - pausa

3 SETS OF SIDE, TOGETHER CROSS IN FRONT, THEN TURNING ½ LEFT, STEP BACK, SIDE, FORWARD
1-4 (QQS) Pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret al costat de l'esquerre - creuem el peu esquerre per davant del dret - pausa
5-8 (QQS) Pas peu dret a la dreta - peu esquerre al costat del dret - creuem el peu dret per davant de l'esquerre - pausa
1-4 (QQS) Pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret al costat de l'esquerre - creuem el peu esquerre per davant del dret - pausa
Aquests 3 sets són com els moviments anomenats "twinkles"; en el "costat-junt-creuar" ens girem cap als costats

5-8 (QQS) Girem ¼ a l'esquerra amb pas enrere amb el peu dret - girem ¼ de volta més a l'esquerra amb pas a l'esquerra amb el peu esquerre - pas peu dret endavant - pausa (em fet 1/2 volta, mirem al darrere)

2 SETS OF CHARLESTON TOUCHES WITH A COASTER STEP RHYTHM IN BETWEEN
1-4 (SS) Pas peu esquerre endavant - pausa - toc punta peu dret enrere - pausa
5-6 (S) Pas peu dret enrere - pausa
7-8 (QQ) Pas peu esquerre enrere - peu dret al costat de l'esquerre (coaster step parcial)
1-4 (SS) Pas peu esquerre endavant - pausa - toc punta peu dret endavant - pausa
5-6 (S) Pas peu dret enrere - pausa
7-8 (QQ) Pas peu esquerre enrere - pas peu dret al costat de l'esquerre (coaster step parcial)

WALK, WALK, STEP, TURN, STEP (½ PIVOT TURN RIGHT)
1-4 (SS) Pas peu esquerre endavant - pausa - pas peu dret endavant - pausa
5-8 (QQS) Pas peu esquerre endavant & girem ½ volta a la dreta - pas peu dret en el lloc - pas peu esquerre endavant - pausa

WALK, WALK, ROCK, RECOVER, TURN ¼ RIGHT, STEP SIDE
1-4 (SS) Pas peu dret endavant - pausa - pas peu esquerre endavant - pausa
5-8 (QQS) Rock peu dret endavant - pas peu esquerre en el lloc (recover), girem ¼ a la dreta amb pas al costat amb el peu dret


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...