Rocking house


Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Jordi Baldà amb la col•laboració de Cor Country (Abril 2014)
Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Wyononna Judd - The House Is Rockin’ (168 BPM)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1. Punta peu dret per davant de l’esquerra
2. Abaixem taló peu dret
3. Pas peu esquerre a l’esquerra
4. Pas peu dret darrere
5. Creuem peu esquerre per davant de la dreta
6. Pas peu dret darrere
7. Pas peu esquerre a l’esquerra
8. Creuem peu dret per davant de l’esquerre.


9 – 16. MITJA RUMBA ESQUERRA, HOLD, ROCKS DRETA DAVANT I DARRERE.
9. Pas peu esquerre a l’esquerra
10. Pas peu dret a l’esquerra al costat del peu esquerre
11. Pas peu esquerre davant
12. Pausa
13. Rock peu dret davant
14. Tornar el pes al peu esquerre
15. Rock peu dret darrere
16. Tornar el pes al peu esquerre

17 – 24. PAS DRETA DAVANT, 1⁄4 VOLTA A L’ESQUERRA, WAVE DE 6 TEMPS.
17. Pas peu dret davant
18. 1⁄4 de volta a l’esquerra
19. Pas peu dret a l’esquerra per davant de l’esquerre
20. Pas peu esquerre a l’esquerra
21. Pas peu dret per darrere de l’esquerre
22. Pas peu esquerre a l’esquerra
23. Pas peu dret a l’esquerra per davant de l’esquerre
24. Pas peu esquerre a l’esquerra

25 - 32. ROLLING GRAPEVINE DRETA, DOS PASSOS A L’ESQUERRA, SCUFF AMB LA DRETA.
25. Pas peu dret a la dreta
26. Sobre el peu dret pivotem 1/2 volta a la dreta
27. Sobre el peu esquerra pivotem 1/2 volta a la dreta
28. Pas peu esquerre que s’ajunta amb el peu dret
29. Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes
30. Pas peu dret que s’ajunta amb el peu esquerra
31. Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes
32. Scuff peu dret al costat de l’esquerre

RESTART

A la paret 3 reiniciem el ball en el count 17

A la paret 8 reiniciem el ball en el count 25

A la paret 10 reiniciem el ball en el count 17


FINAL

Al final de la música, en el count 32 farem un STOMP (en lloc d’un scuff) amb el peu dret i a continuació hi afegirem 3 counts més:

33. STOMP amb el peu dret.
34. 1/4 de volta a l’esquerra i STOMP amb el peu esquerre.
35. STOMP amb el peu dret al costat de l’esquerre, i acabem el ball en la paret inicial.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...