Ribbon of highway

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

També conegut com "In The Name Of Love"

Temps: 64 - Parets: 1
Autor/a: Neil Hale
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Scooter Lee - Ribbon Of Highway
Alternativa: Scooter Lee - Don't Walk Away With My Heart


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT STEP, HOLD, STEP, HOLD, STEP, STEP, STEP, HOLD
1-4 Pas peu dret a la dreta - pausa - pas peu esquerre al costat del dret - pausa
5-8 Petit pas peu dret a la dreta - esquerre al costat del dret - petit pas peu dret a la dreta - pausa

LEFT STEP, HOLD, STEP, HOLD, STEP, STEP, STEP, HOLD
1-4 Pas peu esquerre a l'esquerra - pausa - pas peu dret al costat de l'esquerre - pausa
5-8 Petit pas peu esquerre a l'esquerra - dret al costat de l'esquerre - petit pas peu esquerre a l'esquerra - pausa

STEP FORWARD, TOGETHER, (STEP BACK, HOLD X3)
1-4 Pas peu dret endavant - pas peu esquerre al costat del dret - pas peu dret enrere - pausa
5-8 Pas peu esquerre enrere - pausa - pas peu dret enrere - pausa

STEP BACK, TOGETHER, (STEP FORWARD, HOLD X3)
1-4 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l'esquerre - pas peu esquerre endavant - pausa
5-8 Pas peu dret endavant - pausa - pas peu esquerre endavant - pausa

STEP, ROCK, ¼ TURN BACK, STEP TOGETHER, ¼ TURN RIGHT, HOLD
1-4 Pas peu dret endavant - pausa - pas enrere posant-hi el pes (rock) sobre el peu esquerre - pausa
5-8 Pas peu dret enrere girant ¼ de volta a la dreta - peu esquerre al costat del dret - pas peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta - pausa

STEP, ROCK, ¼ TURN BACK, STEP TOGETHER, ¼ TURN LEFT, HOLD
1-4 Pas peu esquerre endavant - pausa - rock enrere sobre el peu dret - pausa
5-8 Pas peu esquerre enrere girant ¼ de volta a l'esquerra - pas peu dret al costat de l'esquerre - pas
peu esquerre a l'esquerra girant ¼ de volta a l'esquerra - pausa

STEP, HOLD, ½ PIVOT, HOLD, ¼ TURN, STEP TOGETHER, ¼ TURN, HOLD
1-4 Pas peu dret endavant - pausa - pivotem ½ volta a l'esquerra - pausa
5-8 Pas peu dret endavant girant ¼ de volta a l'esquerra - pas peu esquerre al costat del dret - pas peu dret fent ¼ de volta a l'esquerra - pausa (temps 5 al 7 són fets en un espai de lloc petit, amb els peus gairebé junts)

Per a debutants, aconsellem fer aquest 8 moviments amb:
1-4 Pas endavant amb el peu dret - pausa - rock enrere sobre el peu esquerre - pausa
5-8 Pas peu dret enrere - pas peu esquerre al costat del dret - pas peu dret endavant - pausa (slow coaster step)


HEEL TAP, STEP, HEEL TAP, STEP, HEEL TAP, STEP, TOUCH, HOLD
1-4 Toc taló esquerre endavant - pas peu esquerre al costat del dret - toc taló dret endavant - peu dret al costat de l'esquerre
5-8 Toc taló esquerre endavant - peu esquerre al costat del dret - toc punta peu dret al costat interior del peu esquerre - pausa


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...