Well done

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: A: 64 counts - B: 32 counts - Parets: 1 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Ceci Coscolla & Rosa Borraz (04-2014)
Font: Montse Bou: aquest ball és l'obsequi entregat durant el sopar de l'adéu com a professora (2001/2014), i amb la col·laboració de tots els meus alumnes de l'Ateneu de Sant Andreu. Gràcies!

Música del ball:
Kellie Pickler - Little bit Gypsy (Seqüència: A –BB - Bridge (16c.) - A – BB – Bridge x2 (=32c.) - A(RESTART) - BBBB – End.)
Krystal Keith - Doin' it (Seqüència: A –BB - Bridge (16c.) - A – BB – Bridge x2 (=32c.) - B - Bridge (8+8+8+4).)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART A

STEPS IN “V”: DIAGONAL STEP FWD (R), DIAGONAL STEP FWD (L), STEP BACK (R), CROSS OVER (L), KICKS FWD (R x2), STEP BACK (R), HOLD.
1-2 Pas peu dret cap a davant en diagonal dreta, pas peu esquerre cap a davant en diagonal esquerra
3-4 Pas enrere peu dret al centre, creuem peu esquerre per davant del dret
5-6 Puntada peu dret davant (x 2)
7-8 Pas peu dret enrere, Hold

SLOW COASTER STEP (L), HOLD, STEP FWD (R), ½ TURN LEFT, STEP FWD (R), HOLD.
9-12 Pas peu esquerre cap a enrere, pas enrere dreta, pas endavant esquerra, Hold
13-16 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l'esquerra, pas peu dret davant, Hold (06.00)

STEPS IN “V”: DIAGONAL STEP FWD (L), DIAGONAL STEP FWD (R), STEP BACK (L), CROSS OVER (R), KICKS FWD (L x2), STEP BACK (L), HOLD.
17-18 Pas peu esquerre cap a davant en diagonal esquerra, pas peu dret cap a davant en diagonal dreta
19-20 Pas enrere peu esquerre al centre, creuem peu dret per davant de l'esquerre
21-22 Puntada peu esquerre davant (x 2)
23-24 Pas peu esquerre enrere, Hold

SLOW COASTER STEP (R), HOLD, STEP FWD (L), ½ TURN RIGHT, PIVOTS ½ TURN RIGHT (x2: L-R).
25-28 Pas peu dret cap a enrere, pas enrere esquerre, pas endavant dret, Hold
29-30 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta cap a la dreta (12.00)
31-32 Pas peu esquerre davant amb ½ volta cap a la dreta (06.00)
pas peu dret enrere amb ½ volta cap a la dreta (12.00)

SIDE STEP LEFT (L), SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R), SIDE ROCK STEP (L), CROSS (L), HOLD.
33-36 Pas peu esquerre a l'esquerra, Rock lateral amb peu dret, tornem pes al esquerre, creuem peu dret per davant de l'esquerre
37-40 Rock lateral peu esquerre, tornem pes al dret , creuem peu esquerre per davant del dret, Hold.

• RESTART

POINT SIDE (R), CROSS BEHIND (R), POINT SIDE (L), CROSS OVER (L), KICK FWD (R), STOMP UP (R), FLICK BACK (R), STOMP (R).
41-42 Punta peu dret a la dreta, creuem peu dret per enrere de l'esquerre
43-44 Punta peu esquerre a l'esquerra, creuem peu esquerre per davant del dret
45-48 Puntada peu dret davant, Stomp peu dret al costat de l'esquerre puntada peu dret enrere, Stomp peu dret al costat de l'esquerre.

SWIVEL RIGHT (TOE-HEEL), SWIVET RIGHT, SWIVET LEFT, KICK FWD (L), STOMP UP (L).
49-50 Obrim punta peu dret a la dreta, obrim taló dret a la dreta
51-52 Recolzant la punta peu esquerre i el taló peu dret girem peus a la dreta, tornem al centre
53-54 Recolzant la punta peu dret i el taló peu esquerre girem peus a l'esquerra, tornem al centre
55-56 Puntada peu esquerre cap endavant, Stomp peu esquerre al costat del dret.

FLICK BACK (L), STOMP (L), SWIVEL LEFT (TOE-HEEL), SWIVET LEFT, SWIVET RIGHT.
57-58 Puntada peu esquerre cap a enrere, Stomp peu esquerre al costat del dret
59-60 Obrim punta peu esquerre a l'esquerra, obrim taló esquerre a l'esquerra
61-62 Recolzant la punta peu dret i el taló peu esquerre girem peus a l'esquerra, tornem al centre
63-64 Recolzant la punta peu esquerre i el taló peu dret girem peus a la dreta, tornem al centrePART B

MILITARY TURN (L), CROSS (R), SIDE STEP (L), SIDE STEP (R), CROSS (L).

1-4 Pas peu dret davant, ½ volta a l'esquerra (06.00) pas peu dret davant , ½ volta a l'esquerra (12.00)
5-8 Pas peu dret creua davant del esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre creuat per davant del dret

SIDE STEP (R), SIDE STEP (L), CROSS (R), HOLD, SIDE ROCK (L), RECOVER (L) w. FULL TURN LEFT, STEP (L), SCUFF (R).
9-12 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret creua davant esquerre, Hold
13-14 Rock peu esquerre a la esquerra, tornem pes al peu dret fent una volta entera cap a l'esquerra (12.00)
15-16 Pas recolzant peu esquerre, Scuff amb peu dret.

STEP FWD (R), HOOK BACK (L), STEP BACK (L), HOOK FWD (R), POINT TOE FWD (R), HOOK FWD (R), STEP FWD (R), HOLD.
17-18 Pas peu dret davant, Hook peu esquerre enrere del peu dret
19-20 Pas peu esquerre enrere, Hook amb peu dret per davant del esquerre,
21-22 Marquem punta peu dret davant, Hook amb peu dret davant de l'esquerre
23-24 Pas peu dret davant, Hold

STEP FWD (L), HOOK BACK (R), STEP BACK (R), HOOK FWD (L), POINT TOE FWD (L), HOOK FWD (L), STEP FWD (L), HOLD.
25-26 Pas peu esquerre davant, Hook peu dret enrere del peu esquerre
27-28 Pas peu dret enrere, Hook amb peu esquerre davant
29-30 Marquem punta peu esquerre davant, Hook amb peu esquerre per davant del dret
31-32 Pas peu esquerre davant, Hold

Tornar a començar


BRIDGE:
- El 1er pont serà de 16 counts
- La 2ª vegada que fem el pont serà de 32 counts (o sigui, repetirem 2 x 16c.):

Right foot: POINT R-TOE FWD & TWIST R-HEEL OUT/CENTER/OUT, DROP R-HEEL IN PLACE. MILITARY TURN RIGHT.
1-2 Marcar punta peu dret davant i girar taló dret cap a la dreta/fora, girar taló dret cap a l'esquerra/centre
3-4 Girar taló dret cap a la dreta/fora, Girar taló dret cap a l'esquerra/centre abaixant el peu a terra (pes en peu dret).
5-6 Pas peu esquerre davant, ½ volta a la dreta (06.00)
7-8 Pas peu esquerre davant, ½ volta a la dreta (12.00)

Left foot: POINT L-TOE FWD & TWIST L-HEEL OUT/CENTER/OUT, DROP L-HEEL IN PLACE. MILITARY TURN LEFT.
9-10 Marcar punta peu esquerre davant i girar taló esquerre cap a l'esquerra/fora, girar taló esquerre cap a l'esquerra/centre
11-12 Girar taló esquerre cap a l'esquerra/fora, Girar taló esquerre cap a la dreta/centre abaixant el peu a terra (pes en peu esquerre).
13-14 Pas peu dret davant, ½ volta a l'esquerra (06.00)
15-16 Pas peu dret davant, ½ volta a l'esquerra (12.00)


THE END: CROSS RIGHT, UNWIND FULL TURN LEFT.
Creuar peu dret per davant del esquerre i girar “desenroscant-nos” amb 1 volta sencera cap a l'esquerra per acabar mirant les 12h


Vídeos

Font: Montse Bou


Font: Montse Bou


Font: Montse Bou
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...