Run and tell

Ball revisat Ball revisat

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Rafel Corbí
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Chris Brade - Run and tell


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-2 Toc peu dret a la dreta, tornem al costat del peu esquerre
3-4 Toc peu dret a la dreta, tornem al costat del peu esquerre
5-6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret

9-10 Toc peu esquerre a l'esquerra, tornem al costat del peu dret
11-12 Toc peu esquerre a l'esquerra, tornem al costat del peu dret
13-14 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per darrere de l'esquerre
15-16 Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre

17-18 Pas peu dret endavant, pivotem 1/2 volta a l'esquerra sobre ambdós peus
19-20 Pas peu dret endavant, pivotem 1/2 volta a l'esquerra sobre ambdós peus
21-22 Pas peu dret endavant, pivotem 1/4 de volta a l'esquerra sobre ambdós peus
23-24 Saltem dues vegades endavant sobre el peu esquerre amb el genoll dret aixecat

25-26 Pas peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre endarrere
27-28 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
29-30 Pas peu dret a la dreta, aixequem el peu esquerre per darrere la cama dreta
31-32 Pas peu esquerre a l'esquerra, aixequem el peu dret per darrere la cama esquerra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...