Ready to go

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Partyfor2 – Elisabet Castejón(”Shaky”) i Olga Tormo(”Elvis”) - març 2014
Font: Partyfor2

Música del ball:
Nathan Carter - Let me be there (Cd: Where I Wanna Be - 2013)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Descripció dels passos
Intro de 32 counts

SIDE (R), HOOK BEHIND (L), STEP (L), HOOK BEHIND (R)
ROLLING GRAPEVINE w. BACK-HOOK (L)

1-2 Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre darrere del dret
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret darrere de l’esquerre
5-6 Girar ¼ a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
7-8 Girar ¼ de volta a la dreta i paspeudreta la dreta, hook peu esquerre darrere del dret (12 :00)

1/4 TURN RIGHT (L), TAP TOE (R), BACK STEP (R), HEEL TOUCH FWD (L) SLOW COASTER STEP (L) w. BRUSH (R)
9-10 Girar ¼ a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra, tocar punta peu dret al costat de l’esquerre (03 :00)
11-12 Girar ¼ a l’esquerra i pas peu dret endarrere, tocar taló dret al davant (12 :00)
13-14 Pas peu esquerre endarrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
15-16 Pas peu esquerre endavant, brush peu dret al costat de l’esquerre

1/4 TURN LEFT (R), TAP TOE (L), BACK STEP (L), HEEL TOUCH FWD (R) SLOW COASTER STEP (R) w. HOOK BEHIND (L)
17-18 Girar ¼ a l’esquerra i pas peu dret a la dreta, tocar la punta del peu esquerre al costat del dret (09 :00)
19-20 Girar ¼ a la dreta i pas peu esquerre endarrere, tocar taló esquerre al davant (12 :00)
21-22 Pas peu dret endarrere, pas peu esquerre al costat del dret
23-24 Pas peu dret endavant, hook peu esquerre al costat del dret

SIDE (L), HOOK BEHIND (R), SIDE (R), HOOK BEHIND (L)
ROLLING GRAPEVINE w. BACK-HOOK (R)

25-26 Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret darrere de l’esquerre
27-28 Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre darrere del dret
29-30 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret endarrere
31-32 Girar ¼ de volta a l’esquerra i paspeu esquerre a l’esquerra, hook peu dret darrere de l’esquerre (12 :00)

ROCK FWD (R), RECOVER (L), TOE STRUT w. ½ TURN RIGHT (R)
STEP ½ TURN RIGHT, TOE STRUT (L)

33-34 Rock peu dret endavant, tornar el pes sobre peu esquerre
35-36 Posar punta peu dret darrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu (06 :00)
37-38 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (12 :00)
39-40 Punta peu esquerre al davant, abaixar peu esquerre

HEEL STRUT (R), ROCKSIDE (L) HEEL STRUT (L), ROCK SIDE (R)
41-42 Posar taló peu dretal davant, abaixar peudret
43-44 Rock peu esquerre a l’esquerra, recuperar pes sobre peudret
45-46 Posar taló peuesquerre al davant, abaixar peuesquerre
47-48 Rock peu dret a la dreta, recuperar pes sobre peu esquerre

HEEL TOUCH FWD (R), ½ TURN LEFT& HEEL TOUCH FWD (L)
TRAVELLING HEEL-TOE SWIVELS (L), STOMP (R)

49-50 Taló dret toca al davant, peu dretal costat de l’esquerre
51-52 Pivotar ½ volta a l’esquerra i taló esquerre toca al davant, peu esquerre al costat del dret (06:00)
53-54 Swivel taló peu esquerre a l’esquerra i punta peu dret toca al costat de l’esquerre,swivel punta peuesquerre a l’esquerra i taló peu dret toca al costat de l’esquerre,
55-56 Swivel taló peu esquerre a l’esquerra i punta peu dret toca al costat de l’esquerre, stomp peu dret al costat de l’esquerre

STEP ½ TURN RIGHT (X 2) STOMP UPTOGETHER (L), STOMP OUT (L), HEEL TOUCH (R), HOOK BEHIND (R)
57-58 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (12 :00)
59-60 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (06 :00)
61-62 Stomp peu esquerre al costat del dret, stomp peu esquerre al costat esquerre
63-64 Tocar punta peu dret a la dreta, hook peu dret darrere de l’esquerre

REPETIR


Vídeos

Font: Olga Tormo Campí
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...