Raggle Taggle Gypsy O

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Maggie Gallagher (Irlanda Abril 2014)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Derek Ryan - Raggle Taggle Gypsy (Intro: 16+16 / Bpm: 96)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: R-L HEEL SWITCHES, Right S-F RHUMBA BOX, Right COASTER STEP.
1 Touch taló dret endavant
& Peu dret al costat del peu esquerre
2 Touch taló esquerre endavant
& Peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
4 Pas dret endavant
& Touch esquerra al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
8 Pas endavant peu dret

9-16: L-R WALK & CLAP, Left MAMBO ½ TURN, Right & Left SHUFFLE & TOUCH.
1 Pas endavant peu esquerre
& Clap (Piquem de mans)
2 Pas endavant peu dret
& Clap
3 Pas endavant peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
4 ½ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (6:00)
5 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del peu dret
6 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre
7 Pas endavant peu dret, lock per darrere del peu esquerre
& Pas endavant peu esquerre
8 Touch peu dret al costat del peu esquerre

17-24: Right SIDE & CROSS, Right STEP TURN & STEP, Right & Left SHUFFLE.
& Pas llarg a la dreta peu dret
1 Cross peu esquerre per davant del peu dret
2 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret (9:00)
3 Pas endavant peu esquerre
& ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (3:00)
4 Pas endavant peu esquerre
.......... Restarts: Parets 1 (3:00), 3 (9:00), 5 (3:00)
5 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, prop del peu dret
6 Pas endavant peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, prop del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right Forward & Side ROCK STEP, BEHIND, SIDE, CROSS, Left SIDE & CROSS & BEHIND, STOMP, STOMP, HITCH.
1 Pas endavant peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
2 Pas a la dreta peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas peu dret per darrere del peu esquerre
& Pas peu esquerre a l’esquerra
4 Cross peu dret per davant del peu esquerre
5 Pas a l’esquera peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
6 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
7 Pas esquerra per darrere del peu dret
& Stomp peu dret a la dreta
8 Stomp esquerra al costat del peu dret
& Hitch genoll dret

TORNAR A COMENÇAR

RESTART: Durant les parets, 1,3,5 (Primera, Tercera i Cinquena), ballar nomes fins el count 20 i reiniciar el ball de nou, estaràs mirant a les parets, 3:00, 9:00,i 3:00 respectivament.

ENDING: Després del count 15 &, (Pas endavant peu esquerre), fer ½ volta dret i Stomp peu dret endavant, quedaràs mirant la paret de les 12:00.


Vídeos

Font: Gudrun Schneider
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...