Mimi

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Anna Bolos “Teki” (Catalunya Gener 2014)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Jim Witter - Chevy Coupe (Intro: 32 / Bpm: 176)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right STOMP X 2, ¼ TURN & STEP, SCUFF, Left JAZZ BOX.
1 Stomp peu dret a lloc
2 Stomp peu dret a lloc
3 ¼ volta dreta peu dret pas endavant (3:00)
4 Scuff esquerra al costat del peu dret
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
6 Pas enrere peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Stomp peu dret al costat del peu esquerre

9-16: Right PIGEON TOE, Right & Left HEEL TOUCH.
1 Separar ambdues puntes a la vegada
2 Sobre la punta dreta i el taló esquerra, Swivel ambdós peus a la dreta
3 Sobre el taló dret i la punta esquerra, Swivel ambdós peus a la dreta
4 Ajuntar ambdues puntes a la vegada
5 Touch taló dret endavant
6 Peu dret al costat del peu esquerre
7 Touch taló esquerra endavant
8 Pas Peu esquerre al costat del peu dret

17-24: (Right & Left) SCUFF & STEP, Left STEP TURN 2.
1 Scuff dret al costat del peu esquerre
2 Pas endavant peu dret
3 Scuff esquerra al costat del peu dret
4 Pas endavant peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (3:00)

25-32: Right GRAPEVINE, Left ROCK CROSS, SIDE, SCUFF.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrere del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Scuff esquerra al costat del peu dret
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Scuff peu dret al costat del peu esquerre

33-40: ¼ TURN & SCOOT X 2, Right Back ROCK STEP, Right JAZZ BOX.
1 ¼ volta esquerra, Scoot sobre peu esquerre, Hitch genoll dret
2 ¼ volta esquerra, Scoot sobre peu esquerre, Hitch genoll dret (9:00)
3 Pas enrere peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu esquerre
5 Cross peu dret per davant de l’esquerra
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas a la dreta peu dret
8 Stomp esquerra al costat del peu dret

41-48: Left TOE STRUTS TRAVELLING PIVOT, Left Back ROCK STEP.
1 Touch punta dreta endavant
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu dret
3 Touch punta esquerra enrere
4 ½ volta esquerra, pes sobre l peu esquerre
5 Touch punta dreta endavant
6 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu dret (6:00)
7 Pas enrere peu esquerre
8 Retornar el pes sobre el peu dret

47-56: Left GRAPEVINE & Cross, Left STEP, Right Back TOUCH, ½ TURN, Left SCUFF.
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Pas dret per darrere del peu esquerre
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Cross peu dret per davant del peu esquerre
5 Pas endavant peu esquerre
6 Touch punta dreta per darrere del peu esquerre
7 ½ volta dreta, pes sobre el eu dret (12:00)
8 Scuff esquerra al costat del peu dret

57-64: Left SAILOR SHUFFLE, Right CROSS, ¼ TURN & BACK, ¼ TURN & STEP, Left STOMP.
1 Cross peu esquerre per davant del peu dret
2 Pas a la dreta peu dret
3 Touch taló esquerra endavant en diagonal a l’esquerra
4 Pas peu esquerre al costat del peu dret
5 Cross peu dret per davant del peu esquerre
6 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre
7 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret (6:00)
8 Stomp esquerra al costat del peu dret

TORNAR A COMENÇAR


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...