His life # II Concurs Renegade Music & Dance - 2014

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: A(64) B(32) - Parets: 2
Autor/a: Knockers (Mercè Soler, Montserrat Soler, Silvia Teixido, Toni Sànchez)
Font: Montserrat Soler

Música del ball:
Clint Martin - Rest Of His Life (Cd: Proven – 2009)
(Agraim als Country People poder compartir la música amb el seu ball Providence)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència del ball: BAAA(Restart) AABBAAABB i Final

PART A
1-8 TOE STRUT X2 (R-L), SLIDE BACK (R), SLIDE BACK (L) CLOSE

1-2 Avancem marcant la punta del peu dret, abaixem el taló
3-4 Avancem marcant la punta del peu esquerre, abaixem el taló
5-6 Desplacem el peu dret enrere arrossegant-lo
7-8 Desplacem el peu esquerre enrere arrossegant-lo al costat del dret

9-16 LEFT GRAPEVINE X2
9-10 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, creuem el peu dret per darrere de l’esquerre
11-12 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, piquem a terra amb el peu dret al costat de l’esquerre
13-14 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, creuem el peu dret per darrere de l’esquerre
15-16 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, piquem a terra amb el peu dret al costat de l’esquerre

17-24 A FULL TURN RIGHT WITH JUMPING ROCK STEPS (L), STOMP (L), STOMP (R)
17-18 (Saltant) Creuem el peu esquerre per davant del dret (hook amb la cama dreta enrere), tornem el pes a la cama dreta girant ¼ de volta cap a la dreta fent una puntada de peu endavant amb la cama esquerra
19-20 Pas enrere amb la cama esquerra girant ¼ a la dreta al mateix temps que fem puntada de peu endavant amb la cama dreta, (saltant) creuem la cama dreta per davant de l’esquerra al mateix temps que aixequem la cama esquerra enrere
21-22 Tornem el pes a la cama esquerra girant ¼ a la dreta i fent puntada de peu endavant amb la cama dreta, tornem el pes a la cama dreta girant ¼ més a la dreta i fent puntada de peu enrere amb la cama esquerra
23-24 Piquem amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre

25-32 RIGHT PIDGEON, POINT TOE (L) LEFT SIDE, CROSS STEP BACK (L), POINT TOE (R) RIGHT SIDE, CROSS STEP BACK (R)
25-26 Desplaçant-nos cap a la dreta obrim puntes, tanquem puntes al mateix temps que obrim talons
27-28 tanquem talons al mateix temps que obrim les puntes, acabarem amb els dos peus junts
(seqüència 25-28 \/ /\ \/ || )
29-30 Marquem punta esquerra a l’esquerra, peu esquerre per darrere de la cama dreta
31-32 Marquem punta dreta a la dreta, peu dret per darrere de la cama esquerra

33-40 KICK (L), STOMP (L), FLICK (L), STOMP (L), HOP X2 (L) TURN ½ LEFT, ROCK STEP BACK (L)
33-34 Puntada amb el peu esquerre endavant, piquem amb el peu esquerre al costat del dret
35-36 Puntada amb el peu esquerre cap enrere, piquem amb el peu esquerre al costat del dret
37-38 Aixequem el genoll esquerre fent un salt i girant ¼ a l’esquerra x2
39-40 Pas peu esquerre darrere, tornem el pes a la cama dreta

41-48 LEFT GRAPEVINE, MILITAR TURN LEFT
41-42 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per darrere del esquerre
43-44 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre
45-46 Pas peu dret endavant, girem ½ a l’esquerra
47-48 Pas peu dret endavant, girem ½ a l’esquerra

49-56 STEP BACK (L), HOLD, TURN ½ RIGHT ROCK STEP FORWARD (R), TURN ½ RIGHT, STEP FORWARD (R), HOLD, STEP FORWARD (L), STOMP (R)
49-50 Pas enrere amb el peu esquerre, temps
51-52 Girem ½ volta a la dreta i fem un pas endavant amb el peu dret, tornem el pes al peu esquerre
53-54 Girem ½ volta a la dreta i fem un pas endavant amb el peu dret, tornem el pes al peu esquerre
55-56 Pas endavant amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre

57-64 MONTEREY TURN ½ RIGHT X2
57-58 Punta dreta a la dreta, girem ½ volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre
59-60 Punta esquerra a l’esquerra, ajuntem el peu esquerre al costat del dret
61-62 Punta dreta a la dreta, girem ½ volta a la dreta
63-64 Punta esquerra a l’esquerra, ajuntem el peu esquerre al costat del dret


PART B
1-8 HEEL FORWARD (R), HOLD, HEEL SIDE (R), HOLD, MILITAR TURN LEFT

1-2 Marquem taló dret davant, esperem un temps
3-4 Marquem taló pret al costat pret, esperem un temps
5-6 Pas endavant amb el peu dret, girem ½ a l’esquerra
7-8 Pas endavant amb el peu dret, girem ½ a l’esquerra

9-16 HEEL FORWARD (L), HOLD, HEEL SIDE (L), HOLD, MILITAR TURN RIGHT
9-10 Marquem taló esquerre davant, esperem un temps
11-12 Marquem taló esquerre al costat esquerre, esperem un temps
13-14 Pas amb el peu esquerre davant, girem ½ a la dreta
15-16 Pas amb el peu esquerre davant, girem ½ a la dreta

17-24 RIGHT GRAPEVINE X2
17-18 Pas amb el peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrere del dret
19-20 Pas amb el peu dret a la dreta, piquem amb el peu esquerre al costat del dret
21-22 Pas amb el peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrere del dret
23-24 Pas amb el peu dret a la dreta, piquem amb el peu esquerre al costat del dret
(Quan fem la segona B en comptes de fer els grapevines cap a la dreta els farem cap a l’esquerra)

25-32 JUMPING ROCK STEPS (R), STOMP (R), STOMP (L)
25-26 (Saltant) Creuem el peu dret per davant de l’esquerre (hook amb la cama esquerra enrere), tornem el pes a la cama esquerra fent una puntada de peu endavant amb la cama dreta
27-28 Pas enrere amb la cama dreta al mateix temps que fem puntada de peu endavant amb la cama esquerra, (saltant) creuem la cama esquerra per davant de la dreta al mateix temps que aixequem la cama dreta enrere
29-30 Tornem el pes a la cama dreta fent puntada de peu endavant amb la cama esquerra, tornem el pes a la cama esquerre fent puntada de peu enrere amb la cama dreta
31-32 Piquem amb el peu dret, piquem amb el peu esquerre al costat del dret


Final
1-12 STOMP (R), HOLD, TURN ½ LEFT STOMP (L), HOLD TURN ½ LEFT WITH JUMPING ROCK STEPS (R), STOMP (R) X2

1-2 Piquem amb el peu dret una mica avançat, esperem un temps
3-4 Girem ½ volta a l'esquerra piquem amb el peu esquerre una mica avançat, esperem un temps
5-6 (Saltant) Creuem el peu dret per davant de l’esquerre (hook amb la cama esquerra enrere), tornem el pes a la cama esquerra girant ¼ de volta cap a l’esquerra fent una puntada de peu endavant amb la cama dreta
7-8 Pas enrere amb la cama dreta al mateix temps que fem puntada de peu endavant amb la cama esquerra, (saltant) girant ¼ a l’esquerra creuem la cama esquerra per davant de la dreta al mateix temps que aixequem la cama dreta enrere
9-10 Tornem el pes a la cama dreta fent puntada de peu endavant amb la cama esquerra, tornem el pes a la cama esquerre fent puntada de peu enrere amb la cama dreta
11-12 Piquem a terra amb el peu dret al costat de l’esquerre, piquem amb el peu dret una mica avançat

Restart
A la tercera paret farem només els 8 primers temps i tornarem a començar


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...