YStäväsi Aina

Ball revisat Ball revisat

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Beginner - Nivell 0 (Bàsic)
Autor/a: Kirsi-Marja Vinberg (Finlàndia)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Meiju Suvas - YStäväsi Aina (Intro: 16 / Bpm: 120)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right GRAPEVINE & Cross, Right SCISSORS, HOLD.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrere del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del dret
5 Pas a la dreta peu dret
6 Pas esquerra al costat del peu dret
7 Cross peu dret per davant del peu esquerre
8 Pausa

9-16: Left GRAPEVINE & Cross, Left SCISSORS, HOLD.
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Pas dret per darrere del peu esquerre
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Cross peu dret per davant del peu esquerre
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Pas dret al costat del peu esquerre
7 Cross peu esquerre per davant del dret
8 Pausa

17-24: Right SIDE, ¼ TURN & TOUCH, Left SIDE, Right TOUCH, X2.
1 Pas a la dreta peu dret
2 ¼ volta esquerra, touch peu esquerre al costat del peu dret (9:00)
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Touch peu dret al costat del peu esquerre
5 Pas a la dreta peu dret
6 ¼ volta esquerra, touch peu esquerre al costat del peu dret (6:00)
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Touch peu dret al costat del peu esquerre

25-32: Right JAZZ BOX (Side), Right JAZZ BOX.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Cross esquerra per davant del peu dret
3 Pas enrere peu dret
4 Pas a l’esquerra peu esquerre
5 Cross peu dret per davant del peu esquerre
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas a la dreta peu dret
8 Cross peu esquerre per davant del peu dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...