The fold out

Ball revisat Ball revisat

Temps: 54 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Brenda Bennett
Font: Ballscountry.com (2005)Música del ball:
Brad Paisley - Sleepin’ on the Foldout


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Aquest ball disposa també d'una versió de 64 temps, de nivell iniciats, que quadra perfectament amb la música. La versió és de Toni Torres.

Versió original:
RIGHT SHUFFLE, LEFT SHUFFLE, PIVOT TURN, KICK BALL CHANGE

1&2 Pas endavant peu dret. Peu esquerre al costat del dret. Pas peu dret endavant.
3&4 Pas peu esquerre endavant. Peu dret al costat de l’esquerre. Pas peu esquerre endavant.
5-6 Pas peu dret endavant. Pivotem sobre ambdós peus i girem ½ volta a l’esquerra.
7&8 Puntada amb el peu dret endavant, peu dret al costat de l’esquerre, recuperem el pes sobre el peu esquerre.

RIGHT GRAPEVINE PIVOT ½ TURN (2)
9-10 Pas amb el peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
11-12 Pas amb el peu dret a la dreta, toc amb la punta del peu esquerre al costat del peu dret.
13-14 Pas endavant amb el peu esquerre, sobre ambdós peus pivotem ½ volta a la dreta.
15-16 Pas endavant amb el peu esquerre, sobre ambdós peus pivotem ½ volta a la dreta.

LEFT GRAPEVINE PIVOT ½ TURN (2)
17-18 Pas amb el peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per darrere de l’esquerre.
19-20 Pas amb el peu esquerre a l’esquerra, toc amb la punta del peu dret al costat del peu esquerre.
21-22 Pas endavant amb el peu dret, sobre ambdós peus pivotem ½ volta a l’esquerra.
23-24 Pas endavant amb el peu dret, sobre ambdós peus pivotem ½ volta a l’esquerra.

MONTEREY TURN (2)
25-26 Punta peu dret a la dreta, peu dret al costat de l'esquerre fent ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre.
27-28 Punta del peu esquerre a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret.
29-30 Punta peu dret a la dreta, peu dret al costat de l'esquerre fent ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre.
31-32 Punta del peu esquerre a l’esquerra, peu esquerre al costat dret.

RIGHT HEEL JACK, LEFT HEEL JACK (2)
&33&34 Pas enrere peu dret, taló esquerre endavant, peu esquerre al centre, peu dret al costat de l'esquerre.
&35&36 Pas enrere peu esquerre, taló dret endavant, peu dret al centre, peu esquerre al costat del dret.
&37&38 Pas enrere peu dret, taló esquerre endavant, peu esquerre al centre, peu dret al costat de l'esquerre.
&39&40 Pas enrere peu esquerre, taló dret endavant, peu dret al centre, peu esquerre al costat del dret.

RIGHT ROCK TRIPLE TURN, LEFT ROCK TRIPLE TURN
41-42 Pas endavant sobre el peu dret posant-hi el pes (rock), tornem el pes sobre el peu esquerre.
43-44 1/2 volta cap a la dreta en tres passos, dret-esquerra-dret.
45-46 Rock endavant sobre el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret.
47-48 1/2 volta cap a l’esquerra en tres passos, esquerre-dret-esquerre.

JAZZ BOX ¼ TURN JAZZ BOX
49-50 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
51-52 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret.
53-54 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
55-56 Pas enrere peu dret, pas peu esquerre al costat del dret.

REPETIM


Versió llarga: 64 temps
Coreografia original de Brenda Bennett. Modificada per Toni Torres

Passos 1-32 Mateixos que la versió original
33-34 Pas enrere amb el peu dret, taló esquerre endavant
35-36 Pas peu esquerre enrere, peu dret al costat de l'esquerre
37-38 Pas enrere amb el peu esquerre, taló dret endavant
39-40 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
Passos 41-48 Repetim els passos del 33-34

RIGHT ROCK TRIPLE TURN, LEFT ROCK TRIPLE TURN
49-50 Pas endavant sobre el peu dret posant-hi el pes (rock), tornem el pes sobre el peu esquerre.
51-52 1/2 volta cap a la dreta en tres passos, dret-esquerra-dret.
53-54 Rock endavant sobre el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret.
55-56 1/2 volta cap a l’esquerra en tres passos, esquerre-dret-esquerre.

JAZZ BOX ¼ TURN JAZZ BOX
57-58 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
59-60 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret.
61-62 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
63-64 Pas enrere peu dret, pas peu esquerre al costat del dret.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...