Stroll along cha cha

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: John & Janette Sandham
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
George Strait - One Night At A Time
James House - Because you’re Mine
John Fogerty - Blue Boy


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK, RECOVER, CHA-CHA-CHA
1 Pas peu esquerre per davant peu dret i rock en diagonal endavant
2 Recuperem el pes sobre el peu dret
3&4 (Cha-Cha-Cha) Pas peu esquerre en el lloc, pas peu dret en el lloc, pas peu esquerre en el lloc

ROCK, RECOVER, CHA-CHA-CHA
5 Pas peu dret per davant peu esquerre i rock en diagonal endavant
6 Recuperem el pes sobre el peu esquerre
7&8 (Cha-Cha-Cha) en el lloc, peu dret, esquerre, dret

CROSSING WEAVE RIGHT, ROCK, RECOVER, CHA-CHA-CHA
9 Creuem peu esquerre per davant peu dret
10 Pas al costat amb el peu dret
11 Pas peu esquerre per darrere del peu dret
12 Pas al costat amb el peu dret
13 Pas peu esquerre per davant del peu dret i rock en diagonal endavant
14 Recuperem el pes sobre el peu dret
15&16 Cha-Cha-Cha en el lloc, peu esquerre, dret, esquerre

CROSSING WEAVE LEFT, ROCK, RECOVER, CHA-CHA-CHA
17 Creuem el peu dret per davant del peu esquerre
18 Pas al costat amb el peu esquerre
19 Pas peu dret per darrere del peu esquerre
20 Pas al costat amb el peu esquerre
21 Pas peu dret per davant del peu esquerre i rock en diagonal endavant
22 Recuperem el pes sobre el peu esquerre
23&24 Cha-Cha-Cha en el lloc, peu dret, esquerre, dret

RIGHT PIVOT OR “STEP TURN-A-HALF”, CHA-CHA-CHA
25 Petit pas endavant amb el peu esquerre
26 Pivotem ½ volta girant a la dreta, recuperem el pes sobre el peu dret
27&28 Cha-Cha-Cha en el lloc, peu esquerre, dret, esquerre

LEFT PIVOT OR “STEP-TURN-A-QUARTER”, CHA-CHA-CHA
29 Petit pas endavant amb el peu dret
30 Pivotem ¼ de volta girant a l’esquerra, recuperem el pes sobre la cama esquerre
31&32 Cha-Cha-Cha en el lloc, peu dret, esquerre, dret


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...