Sing sing sing

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell:
Autor/a: Rafel Corbí - Juny 2007
Font:

Música del ball:
G-Swing feat. Ania Chow - Sing sing sing (àlbum G-Swing - Swing for Modern Clubbing)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

4 DIAGONAL STEPS FORWARD WITH ARM MOVEMENTS - PADDLE TURN
1 Pas peu esquerre endavant (diagonal a l'esquerra), braços rectes endavant també en diagonal a l'esquerra.
2 Pas peu dret endavant (diagonal a la dreta), braços rectes endavant també en diagonal a la dreta
3-4 Repetim moviments 1 i 2
5& Toc punta peu esquerre endavant - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a la dreta
6& Toc punta peu esquerre endavant - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a la dreta
7& Toc punta peu esquerre endavant - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a la dreta
8& Toc punta peu esquerre endavant - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a la dreta

4 DIAGONAL STEPS BACK WITH ARM MOVEMENTS - PADDLE TURN
9 Pas peu esquerre enrere i per darrere del dret (girant el cos lleugerament a l'esquerra), estirem el braços en diagonal a l'esquerra
10 Pas peu dret enrere i per darrere de l'esquerre (girant el cos lleugerament a la dreta), estirem el braços en digonal a la dreta
11-12 Repetim 9 i 10
13& Toc punta peu esquerre a l'esquerra - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a l'esquerra
14& Toc punta peu esquerre a l'esquerra - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a l'esquerra
15& Toc punta peu esquerre a l'esquerra - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a l'esquerra
16& Toc punta peu esquerre a l'esquerra - tornem al costat del dret fent 1/8 de volta a l'esquerra (pes sobre el peu dret)

TOUCH FORWARD & SIDE - TOUCH FORWARD AND STEP SIDE x2
17-18 Toc punta peu esquerre endavant i per davant del dret - toc punta peu esquerre a l'esquerra
19-20 Toc punta peu esquerre endavant i per davant del dret - pas peu esquerre a l'esquerra (posant-hi el pes)
21-22 Toc punta peu dret endavant i per davant de l'esquerre - toc punta peu dret a la dreta
23-24 Toc punta peu dret endavant i per davant de l'esquerre - pas peu dret a la dreta (posant-hi el pes)

CHARLESTON STEPS - TOUCH - BACK - 1/4 TURN COASTER STEP
25-26 Toc punta peu esquerre endavant - pas enrere amb peu esquerre
27-28 Toc punta peu dret enrere - pas endavant amb el peu dret
29-30 Toc punta peu esquerre endavant - pas enrere amb peu esquerre
31&32 Pas enrere amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta - peu esquerre al costat del dret - pas endavant amb el peu dret

COMENCEM DE NOU

Al mig de la cançó hi ha un tall de 32 temps on la música baixa de nivell. Continueu ballant, la música torna amb el temps 1.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...