S.B.S. (Shuffle Boogie Soul)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Ira Weisburd
Font: Ballscountry.com (Octubre 2010)Música del ball:
Preston Shannon - Honky Tonk


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 LINDY RIGHT, LINDY LEFT
1&2 Pas a la dreta amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas a la dreta amb el peu dret
3-4 Rock peu esquerre enrere, recuperem el pes sobre el peu dret
5&6 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
7-8 Rock peu dret enrere, recuperem el pes sobre el peu esquerre

9-16 RIGHT TRIPLE STEP FORWARD, LEFT TRIPLE STEP FORWARD ROCK (FORWARD, BACK, FORWARD, BACK)
1&2 Pas endavant amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant amb el peu dret
3&4 Pas endavant amb el peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
5-6 Rock peu dret endavant, recuperem el pes sobre el peu esquerre
7-8 Rock peu dret endavant, recuperem el pes sobre el peu esquerre

17-24 RIGHT TRIPLE STEP BACK, LEFT TRIPLE STEP BACK ROCK (BACK, FORWARD, BACK, FORWARD)
1&2 Pas enrere amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas enrere amb el peu dret
3&4 Pas enrere amb el peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre enrere
5-6 Rock peu dret enrere, recuperem el pes sobre el peu esquerre
7-8 Rock peu dret enrere, recuperem el pes sobre el peu esquerre

25-32 RIGHT TRIPLE STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, LEFT TRIPLE STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT
1&2 Pas endavant amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant amb el peu dret
3-4 Pas peu esquerre endavant, girem ½ volta a la dreta (pes sobre el peu dret) (6:00)
5&6 Pas endavant amb el peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
7-8 Pas peu dret endavant, girem ½ volta a l'esquerra (pes sobre el peu esquerre) (12:00)

33-40 STEP TO RIGHT, CLAP, STEP TO LEFT, CLAP STEP TO RIGHT, CLAP, STEP TO LEFT, CLAP
1-4 Pas peu dret a la dreta, cop de palmells (clap), pas peu esquerre a l'esquerra, clap
5-8 Pas peu dret a la dreta, clap, pas peu esquerre a l'esquerra, clap

41-48 TEMPTATIONS TO RIGHT, TEMPTATIONS WITH TURN ¼ LEFT
1-2 Rock peu dret en diagonal a la dreta i endavant, recuperem el pes sobre el peu esquerre
3-4 Pas peu dret en diagonal a la dreta i endavant, clap
5-6 Rock peu esquerre en diagonal a l'esquerra i endavant, recuperem el pes sobre el peu dret
7-8 Girem ¼ de volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant, clap


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...