What I get

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Rafel Corbí - Març 2004
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
BR5-49 - That's What I Get


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Comencem el ball en el mateix moments que les vocals.

RIGHT SIDE SHUFFLE WITH 1/4 TURN, STEP FORWARD, PIVOT, SHUFFLE FORWARD, TOE STRUT
1&2 Pas peu dret a la dreta. Peu esquerre al costat del dret. Pas peu dret a la dreta, fent 1/4 de volta a la dreta.
3-4 Pas endavant amb el peu esquerre. Sobre el peu dret, fem 1/2 volta a la dreta
5&6 Pas endavant amb el peu esquerre. Peu dret al costat del peu esquerre. Pas peu esquerre endavant.
7-8 Punta peu dret endavant. Abaixem el taló.

TOE STRUT, RIGHT SIDE SHUFFLE WITH 1/4 TURN, STEP FORWARD, PIVOT, SHUFFLE FORWARD
9-10 Punta peu esquerre endavant. Abaixem el taló.
11&12 Shuffle cap a la dreta amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta
13-14 Pas endavant amb el peu esquerre. Sobre ambdós peus, fem 1/2 volta a la dreta
15&16 Shuffle endavant amb l'esquerre

TOE STRUT, JAZZ BOX
17-18 Punta peu dret endavant. Abaixem el taló.
19-20 Punta peu esquerre endavant. Abaixem el taló.
21-22 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre. Pas peu esquerre endarrere.
23-24 Pas peu dret endarrere. Peu esquerre al costat del dret.

MONTEREY TURN, KICK BALL CHANGE
25-26 Punta peu dret a la dreta. Fent 1/4 de volta a la dreta, peu dret al costat de l'esquerre.
27-28 Punta peu esquerre a l'esquerra. Tornem el peu al costat del dret.
29&30 Puntada endavant amb el peu dret. Peu dret al costat de l'esquerre. Tornem el pes sobre el peu esquerre.
31&32 Puntada endavant amb el peu dret. Peu dret al costat de l'esquerre. Tornem el pes sobre el peu esquerre.

STEP FORWARD, PIVOT, KICK BALL CHANGE, STEP FORWARD, PIVOT
33-34 Pas endavant amb el peu dret. Sobre el peu esquerre, fem 1/2 volta a l'esquerra.
35&36 Puntada endavant amb el peu dret. Peu dret al costat de l'esquerre. Tornem el pes sobre el peu esquerre.
37&38 Puntada endavant amb el peu dret. Peu dret al costat de l'esquerre. Tornem el pes sobre el peu esquerre.
39-40 Pas endavant amb el peu dret. Sobre el peu esquerre, fem 1/2 volta a l'esquerra.

RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK & RECOVER, LEFT SIDE SHUFFLE, ROCK & RECOVER
41&42 Pas peu dret a la dreta. Peu esquerre al costat del dret. Pas peu dret a la dreta.
43-44 Peu esquerre endavant. Retornem el pes sobre el peu dret.
45&46 Pas peu esquerre a l'esquerra. Pas peu dret al costat de l'esquerre. Pas peu esquerre a l'esquerra.
47-48 Peu dret endavant. Retornem el pes sobre el peu esquerre.

BACK TOE STRUT, FORWARD TOE STRUT
49-50 Punta peu dret endarrere. Abaixem el taló.
51-52 Punta peu esquerre endarrere. Abaixem el taló.
53-54 Punta peu dret endavant. Abaixem el taló.
55-56 Punta peu esquerre endavant. Abaixem el taló.

STEP FORWARD, PIVOT, STEP FORWARD, PIVOT, HEEL, HOLD, TOE, HOLD
57-58 Pas endavant amb el peu dret. Sobre el peu esquerre, girem 1/2 volta a l'esquerra.
59-60 Pas endavant amb el peu dret. Sobre el peu esquerre, girem 1/2 volta a l'esquerra.
61-62 Taló dret endavant. Pausa
63-64 Punta peu dret endarrere. Pausa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...