Under your spell

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 2
Autor/a: Bracken Ellis (Març 2004)
Font: Ballscountry.com (Febrer 2007)Música del ball:
Ana Victoria - Under Your Spell (Intro: 24 temps)
Recomanades country:
Trisha Yearwood - Second Chance
Tracy Lawrence - Stars over Texas


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

R TWINKLE, WEAVE, STEP ¼, ½ PIVOT, STEP FULL TURN
1-3 Pas peu dret per davant de l'esquerre en diagonal a l'esquerra; Pas peu esquerre en diagonal a l'esquerra; Pas peu dret en diagonal a la dreta.
4-6 Pas peu esquerre per davant del dret; Pas peu dret a la dreta; pas peu esquerre per darrere del dret.
7-9 Fent ¼ de volta a la dreta, pas peu dret endavant; pas peu esquerre endavant; Pivotem ½ volta a la dreta, amb el pes al peu dret.
10-12 Pas peu esquerre endavant; fent ½ volta a l'esquerra, pas peu dret enrere; fent ½ volta a l'esquerra, pas peu esquerre endavant.

R TWINKLE, L TWINKLE ½ TURN, R TWINKLE ¼ TURN, STEP FULL TURN
13-15 Pas peu dret per davant de l'esquerre en diagonal a l'esquerra; Pas peu esquerre en diagonal a l'esquerra; Pas peu dret en diagonal a la dreta.
16-18 Pas peu esquerre per davant del dret; fent ¼ de volta a l'esquerra, pas enrere peu dret; fent ¼ de volta a l'esquerra, pas peu esquerre a l'esquerra.
19-21 Pas peu dret per davant de l'esquerre; fent ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra; Pas peu dret a la dreta.
22-24 Pas peu esquerre endavant; fent ½ volta a l'esquerra, pas enrere amb el peu dret; fent ½ volta a l'esquerra, pas peu esquerre endavant.

ROCK, RECOVER, BACK, CROSS, BACK, BACK, CROSS, ROCK, RECOVER, BEHIND, ROCK, RECOVER
25-27 Rock peu dret endavant; recuperem sobre l'esquerre; pas peu dret enrere obrint el cos cap a la diagonal dreta.
28-30 Pas peu esquerre per davant del dret; Pas peu dret cap enrere desplaçant-lo cap a la paret de les 6:00; Pas peu esquerre cap enrere obrint el cos cap a la diagonal esquerra.
31-33 Pas peu dret per davant de l'esquerre; Desplaçant-nos cap a la paret de les 6:00 fem un rock sobre el peu esquerre en diagonal a l'esquerra; Recuperem sobre el pie dret.
34-36 Pas peu esquerre per darrere del dret (5a posició); Rock peu dret cap enrere en diagonal a la dreta; Recuperem sobre el peu esquerre.

BEHIND, ¼ SWEEP, SAILOR STEP, WEAVE, ¼ STEP, SWEEP ½
37-39 Pas peu dret per darrea de l'esquerre (5a posició); Punta peu esquerre endavant; Fem un semicercle amb el peu esquerre d'endavant cap enrere fent un gir de ¼ de volta a l'esquerra.
40-42 Pas peu esquerre darrere del dret; Pas peu dret a la dreta; Pas peu esquerre a l'esquerra.
43-45 Pas peu dret per darrere l'esquerre; Pas peu esquerre a l'esquerra; Pas peu dret per davant de l'esquerre.
46-48 Fent ¼ de volta a l'esquerra, pas peu esquerre endavant; fem un semicercle d'endarrere cap endavant amb el peu dret tot fent ½ volta a l'esquerra.

Tornem a començar

TAG
En la música original del ball amb la música d'Ana Victoria, la cançó es ralenteix en la 7a paret.
Es ballen els primers 12 passos i ralentiu-vos amb la música. Després hi han 4 passos abans de tornar a començar amb el ritme normal des del pas 1. Per aquests 4 temps, creuem el peu dret per davant de l'esquerre i fem un gir de 360 graus fent servir tots 4 temps. Tornem a començar des del temps 1 (aquest és el moviment que ens fa canviar les 2 parets del ball).

En les dues versions country no hi ha canvis.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...