Young volcanoes

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Darren Bailey & Fred Whitehouse (2013)
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Young Volcanoes - Fallout Boy


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 temps (10s)

1 – 8 SIDE R, TOUCH, SIDE L, TOUCH, R SHUFFLE, ½ SAMBA DIAMOND L
1&2& Pas peu dret a la dreta, toc amb el peu esquerre al costat del peu dret, pas peu esquerre a l'esquerra, toc amb el peu dret al costat de l'esquerre.
3&4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta.
5&6 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre enrere girant 1/8 a l'esquerra.
7&8 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre a l'esquerra girant 1/8 i pas endavant peu dret.

9 – 16 L SHUFFLE FORWARD, ¼ TURN L, CROSS, ¼ TURN R, ½ TURN R, FULL TURN TRIPLE R
1&2 Pas endavant amb el peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre.
3&4 Pas endavant peu dret, pivotem ¼ de volta a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre.
5-6 Pas enrere amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta, pas endavant amb el peu dret girant ½ volta a la dreta
7&8 Pas enrere peu esquerre girant ½ volta a la dreta, pas endavant peu dret girant ½ volta a la dreta, pas endavant peu esquerre.

17 – 24 FORWARD R, TOUCH, BACK L, HOOK, R SHUFFLE FORWARD, SCUFF, L SHUFFLE FORWARD, SCUFF, HEEL R, HEEL L, BACK, CROSS
1&2& Pas endavant peu dret, toc peu esquerre darrere del peu dret, pas enrere peu esquerre, creuem el peu dret per davant del peu esquerre (hook)
3&4& Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret, scuff (puntada fregant el terra) amb el peu esquerre endavant. 5&6& Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre, scuff peu dret endavant.
7&8& Pas endavant a la diagonal dreta amb el taló dret, pas endavant a la diagonal esquerra amb el taló esquerre, pas peu dret enrere, creuem el peu esquerre per davant del dret.

25 – 32 BACK, CROSS, BACK, CROSS, ¼ TURN RUMBA BOX FORWARD R, WEAVE L, SCISSOR STEP L, SCUFF
1&2& Pas peu dret enrere, creuem el peu esquerre per davant del dret, pas enrere peu dret, creuem el peu esquerre per davant del dret (durant els passos 8&1&2& dirigim el cos una mica cap a la dreta)
3&4 Pas peu dret a la dreta girant ¼ de volta cap a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant.
5&6& Pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per darrere l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre.
7&8& Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, creuem el peu esquerre per davant del dret, scuff amb el peu dret cap a la dreta.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...