You gotta get up

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 2 - Nivell: Novice
Autor/a: Chatti The Valley (Gener 2014)
Font: Xavier BadiellaPer la Lee Mayee, la Rosa Blanca de Kuala Lumpur

Música del ball:
Pink - Try (Intro: 32 - Bpm: 104 )


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: R-L WALK, Right STEP, ¼ TURN & CROSS, SIDE, ¾ TURN & STEP, STEP, Left MAMBO ROCK ¼ TURN.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
& ¼ volta esquerra, cross peu esquerre per davant del peu dret (9:00)
4 Pas a la dreta peu dret
5 ¾ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (3:00)
6 Pas endavant peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
8 ¼ volta esquerra, pas esquerra a l’esquerra (9:00)

9-16: Right CROSS, SIDE, BEHIND, ¼ TURN & STEP, STEP, Left ROCK STEP, Left Back SHUFFLE.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Pas dret per darrere de l’esquerra
& ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (6:00)
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, prop de l’esquerra
8 Pas enrere peu esquerre

17-24: Right Back ROCK STEP, Right SHUFFLE FULL TURN, Left ROCK STEP, COASTER STEP.
1 Pas enrere peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 ½ volta esquerra, pas enrere peu dret
& ½ volta esquerra, pas endavant peu esquerre
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right SIDE, TOUCH, Left CAHSSE 1/4 TURN, Right SIDE, CROSS, Right BACK, SIDE, CROSS.
1 Pas llarg peu dret a la dreta
2 Touch peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
4 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (3:00)
5 Pas a la dreta peu dret
6 Cross peu esquerre per davant del peu dret
7 Pas enrere peu dret
& Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Cross peu dret per davant de l’esquerra

33-40: ¼ TURN & BACK, ¼ TURN & SIDE, Left CROSS SHUFFLE, Right SIDE, ¼ TURN & HOOK, Left SHUFFLE.
1 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre
2 ¼ volat dreta, pas a la dreta peu dret (9:00)
3 Cross peu esquerre per davant del dret
& Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del dret
5 Pas a la dreta peu dret
6 ¼ volta esquerra, Hook esquerra per davant del peu dret (6:00)
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

41-48: Left STEP TURN, Right SHUFFLE ½ TURN, L-R Back WALK, Left COASTER STEP.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
3 ¼ volta esquerra, pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
4 ¼ volta esquerra, pas enrere peu dret (6:00)
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR


RESTARTS: Estan previstos tres restarts, a la tercera i sisena parets (3ª i 6ª), ballar fins el count 12 canviant el pas dret per un touch. La tercera paret començarem a les 12:00 i acabarem a les 6:00. La sisena paret començarem a les 6:00 i acabarem a les 12:00.

El tercer restart el farem a la setena paret (7ª), en el count 40, començarem a les 12:00 i acabarem a les 6:00.

SEQÜÈNCIA: 48, 48, 12, 48, 48, 12, 40, 48, 48, ....


Vídeos

Font: thechattithevalley
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...