Strangers

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Adolfo Calderero
Font: Adolfo Calderero

Música del ball:
Johnny Lee - Picking up Strangers


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 Kick, Jazzbox-cross, toe-toe
1-2 Puntada amb el peu esquerre i posem en el lloc.
3-6 Creuem peu dret per davant del peu esquerre, obrim el peu esquerre enrere i a l´esquerra, i obrim el peu dret enrere i a la dreta.
7-8 Marquem dues puntes amb el peu dret darrera del peu esquerre.

9-16 Step 1/4 turn left, Rock step, Rock step 1/4 turn left, Stomp, Stomp
9-10 Abaixem el peu dret i girant 1/4 cap a l´esquerra fem un pas amb el peu esquerre.
11-12 Fem un pas endavant amb el peu dret i tornem el pes a la cama esquerra, a la vegada que girem un quart a l'esquerra.
13-14 Fem un pas enrere amb el peu dret i tornem el pes a la cama esquerra.
15-16 Fem dos stomps amb el peu dret al costat del peu esquerre.

17-24 Step, Cross, rock (turn 1/4 left) step, Suffle-Turn 1/2 left, Suffle-Turn 1/2 left
17-18 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem el peu esquerre darrere del dret.
19-20 Prendre un pas cap a la dreta amb el peu dret i tornem el pes a l'esquerra fent 1/4 de volta cap a l´ esquerra.
21&22 Fem un pas amb el peu dret, igualem amb el peu esquerre i una vegada més fem un pas amb el peu dret, fent aquest moviment en dos temps (ritme de txa-txa-txa , és a dir, 1&2) i girant 1/2 esquerra.
23&24 Girar 1/2 volta a l'esquerra mentre comencem un pas amb el peu esquerre, igualem amb el peu dret i tornem a donar un altre pas amb el peu esquerre, fent aquest moviment en dos temps (ritme de txa-txa-txa , és a dir, 1&2).

25-32 Toe-strut, Toe strut, kick rigth, kick left
25-26 Marquem la punta del peu dret en el lloc, (obrim una mica el genoll dret), i abaixem al lloc.
27-28 Marquem la punta del peu esquerre en el lloc, (obrim una mica el genoll esquerre), i abaixem al lloc.
29-30 Puntada amb peu dret endavant i abaixem el peu dret al costat de l'esquerre.
31-32 Puntada amb peu esquerre a l'esquerra (al costat) i abaixem el peu esquerre al costat de peu dret.


Pausa: a la tercera paret ens aturem després del moviment 4 i quan ell comença a cantar, iniciem el ball de nou.
Gaudeix-lo!


Vídeos

Font: MONTSEBOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...