Jana

English

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Francina, Eduard, Rosa, Manel i Ramon (Desembre 2002)
Font: Raycountry (Revisat)

Música del ball:
David Ball - She Always Talked About Mexico (BPM: 174 – CD: "Amigo")DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Jazz box, swivels de talons i puntes
1-2 Pas peu dret creuant per davant de l'esquerre, pas peu esquerre enrera
3-4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
5-6 Obrir les dues puntes (posició de "V"), swivel taló dret i punta esquerra cap a la dreta
7-8 Swivel punta dreta i taló esquerre cap a la dreta, swivel taló dret a la dreta

Sailor step (lent) amb ¼ de volta a l'esquerra, pas, lock, pas, pausa
9-10 Pas peu esquerre darrere del dret, ¼ de volta a l'esquerra fent un pas peu dret enrera
11-12 Pas peu esquerre endavant, pausa
13-14 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre darrere del dret (posició de "lock")
15-16 Pas peu dret endavant, pausa

Pas, lock, pas, touch de punta, pas, lock, pas, touch de punta
17-18 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret darrere l'esquerra (posició de "lock")
19-20 Pas peu esquerre endavant, marcar punta dreta darrere peu esquerre
21-22 Pas peu dret enrera, pas peu esquerre creuant per davant del dret (posició de "lock")
23-24 Pas peu dret enrera, marcar punta esquerra creuant per davant del peu dret

Struts de taló, touch de punta, ½ volta a l'esquerra, touch de punta, scuff
25-26 Pas taló esquerre endavant, abaixar punta esquerra al terra
27-28 Pas taló dret endavant, abaixar punta dreta al terra
29-30 Marcar punta esquerra a l'esquerra, ½ volta a l'esquerra fent un pas peu esquerre al costat del dret
31-32 Marcar punta dreta darrere, picar taló dret al costat de l'esquerre i cap endavant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...