Better times

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Patrice E. Scott & Vikki Morris
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Derek Ryan - Better Times A Comin' (Intro: 34 - Bpm: 160)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right HEEL & HITCH X 2, BEHIND, SIDE, CROSS, Left HEEL & HITCH X 2, BEHIND, SIDE, CROSS.
1 Touch taló dret en diagonal a la dreta
& Hitch genoll dret, Slap ma dreta sobre genoll dret
2 Touch taló dret en diagonal a la dreta
& Hitch genoll dret, Slap mà dreta sobre genoll dret
3 Pas dret per darrere del peu esquerre
& Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Cross peu dret per davant de l’esquerra
5 Touch taló esquerra en diagonal a l’esquerra
& Hitch genoll esquerra, Slap ma esquerra sobre genoll esquerra
6 Touch taló esquerra en diagonal a l’esquerra
& Hitch genoll esquerra, Slap ma esquerra sobre genoll esquerra
7 Pas esquerra per darrere del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
8 Cross esquerra per davant del peu dret

9-16: Right CHASSE ¼ TURN, ¼ STEP TURN, Left CROSS, BACK, L-R HEEL SWEETCHIES, STOMP.
1 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
2 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret (3:00)
3 Pas endavant peu esquerre
4 ¼ volta dreta, pes sobre el peu dret (6:00)
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas enrere peu dret
6 Touch taló esquerra endavant
& Peu esquerre al costat del peu dret
7 Touch taló dret endavant
& Pas dret al costat del peu esquerre
8 Stomp esquerra endavant

17-24: Right CHASSE, Left CROSS ROCK, Left CHASSE ¼ TURN, Left TRAVELLING PIVOT.
1 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
2 Pas a la dreta peu dret
3 Cross peu esquerre per davant del peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
6 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerra (3:00)
7 ½ volta esquerra, pas enrere peu dret
8 ½ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (3:00)

25-32: Right MAMBO ROCK, Left & Right Back HITCH STEPS, Left COASTER STEP, Right SCUFF & STOMP, HEELS SLITS.
1 Pas endavant peu dret
& Retornar el pe sobre el peu esquerre
2 Pas peu dret al costat de l’esquerra
& Hitch genoll esquerra
3 Pas enrere peu esquerre
& Hitch genoll dret
4 Pas enrere peu dret
5 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
6 Pas endavant peu esquerre
& Scuff peu dret al costat del peu esquerre
7 Stomp dret al costat del peu esquerre
& Separar ambdós talons a la vegada
8 Ajuntar talons

TORNAR A COMENÇAR

RESTART & TAG: Al final de la segona paret (2ª), afegir aquests dos counts.

Durant la cinquena paret (5ª), ballar nomes fins el count 16 i afegir-hi el Tag.

Right STOMP, CLAP, Left STOMP, CLAP.
1, & Stomp dret , piquem de mans
2, & Stomp esquerra, piquem de mans


Vídeos

Font: LineDanceDallas5
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...