Sàhara

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Pilar Pérez (Febrer 2014)
Font: Pilar Pérez

Música del ball:
Rick Trevino - I want a girl in a pick-up truck


Ball presentat a la 1ª Ballada pel Sàhara i dedicat a tots els que es preocupen per temes solidaris.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SIDE (R), TOUCH (L), SIDE (L), STOMP UP (R), RIGHT GRAPEVINE
1-2 Pas peu dret a la dreta, touch punta peu esquerre al costat del dret.
3-4 Pas peu esquerre a l'esquerra, stomp peu dret al costat de l'esquerre.
5-6 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre creua per darrere del dret.
7-8 Pas peu dret a la Dreta, stomp peu esquerre al costat del dret.

LEFT HEEL FWD, HOLD, LEFT TOE BACK, HOLD LEFT STEP, LOCK, STEP, HOLD
9-10 Marquem taló esquerre davant, pausa
11-12 Marquem punta esquerra darrere, pausa
13-14 Pas peu esquerre davant, dret creua per darrere de l'esquerre
15-16 Pas peu esquerre davant, hold .

• Restart aquí a la 7a paret

TOUCH RIGHT HEEL FWD, TOGETHER, TOUCH LEFT HEEL FWD, TOGETHER, STEP (R) FORWARD, TURN ½ LEFT, STEP (R) FORWARD, HOLD
17-18 Marcar taló dret davant, tornar peu dret al situat
19-20 Marcar taló esquerre davant, tornar peu esquerre al lloc
21-22 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l'esquerra
23-24 Pas peu dret davant, pausa (06:00)

STEP (L) FORWARD, TURN ½ RIGHT, STEP (L) FORWARD, HOLD ¾ TURN LEFT, STOMP R, HOLD
25-26 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta
27-28 Pas peu esquerre davant, pausa (12:00)
29-30 Pas peu dret davant girant ¼ volta a l'esquerra (09:00)
Girar ½ volta a l'esquerra i pas peu esquerre davant (3.00)
31-32 Stomp peu dret al costat de l'esquerre, pausa

TORNAR A COMENÇAR

RESTART: A la 7ª paret, ballar fins al count 16 (06:00) i tornar a començar


Vídeos

Font: MONTSEBOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...