CopperKnob

English

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Beginner - Nivell 0 (Bàsic)
Autor/a: Josep Ponsà (5 de Gener de 2015)
Font: Josep Ponsà

Música del ball:
Alvin Crow - Honky Tonk Trail (CD: Honky Tonk Trail)
Alvin Crow - Go Down Swinging (CD: Honky Tonk Trail)


Ball d'homenatge i reconeixement a la web CopperKnob, per ser un referent per la resta de webs que es dediquen a promoure el line dance.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 STEPS FORWARD, JAZZBOX
1. Pas endavant amb la cama dreta
2. Pausa
3. Pas endavant amb la cama esquerra
4. Pausa
5. Cama dreta creua per davant de l'esquerra
6. Cama esquerra fa un pas enrere
7. Cama dreta descreua fent un pas a la dreta
8. Pausa

9-16 STEPS FORWARD, JAZZBOX
1. Pas endavant amb la cama esquerra
2. Pausa
3. Pas endavant amb la cama dreta
4. Pausa
5. Cama esquerra creua per davant de la dreta
6. Cama dreta fa un pas enrere
7. Cama esquerra descreua fent un pas a l'esquerra
8. Pausa

17-24 MILITARY TURN
1. Pas endavant amb la cama dreta
2. Pausa
3. Girem 1/2 volta cap a l'esquerra
4. Pausa (pes a la cama esquerra)
5. Pas endavant amb la cama dreta
6. Pausa
7. Girem 1/2 volta cap a l'esquerra
8. Pausa (pes a la cama esquerra)

JAZZBOX 1/4 TURNING, JAZZBOX
1. Cama dreta creua per davant de l'esquerra
2. Cama esquerra fa un pas enrere
3. Cama dreta fa un pas a la dreta fent 1/4 de volta cap a la dreta
4. Pausa (pes a la cama dreta)
5. Cama esquerra creua per davant de la dreta
6. Cama dreta fa un pas enrere
7. Cama esquerra fa un pas a l'esquerra
8. Scuff amb la cama dreta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...