Hotlittle # I Concurs del Wild Bunch Saloon - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 76 - Parets: 1 - Nivell: Intermediate/Advanced
Autor/a: THE GAM - Eva Gàlvez, Irina Mora, Minerva Rodríguez i Óscar Ruiz
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
LoCash Cowboys - Hotlittlecutiepiessexythang


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA: Intro - 1a Seqüència - Tag 1 - 2a Seqüència -Tag 2 – 3a Seqüència (amb variació) – Final

INTRO

RIGHT GRAPEVINE, ROLLING GRAPEVINE

1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerre (endins) al costat del peu dret
5-6 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
7-8 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerra a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre (12.00)

LEFT GRAPEVINE, STEP ½ TURN LEFT (X2)
9-10 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
11-12 Pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret endavant
13-14 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
15-16 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu dret) (12.00)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL SWITCHES, TOE, HEEL, COASTER STEP, STEP ½ TURN RIGHT

1&2 Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, tocar amb taló esquerre endavant
&3-4 Tornar el peu esquerre al lloc, tocar punta dreta enrere, taló dret endavant
5&6 Pas peu dret enrere, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
7-8 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret) (6.00)

FULL TURN, VAUDEVILLE L & R, SCUFF, HITCH & ¼ TURN LEFT, STOMP
9-10 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant
11&12& Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
13&14& Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc (6.00)
15&16 Scuff peu esquerre endavant, aixecar genoll esquerre amunt (hitch) i girar ¼ de volta a l’esquerra, stomp peu esquerre endavant (3.00)

ROCK R FWD, ½ TURN R & ROCK R FWD, TURN ¼ RIGHT & KICK BALL CHANGE ¼ TURN R & ROCK R FWD, ½ TURN R & ROCK R FWD, TURN ¼ RIGHT & STEP R, STOMP L
17&18& Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, girar ½ volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
19&20 Girar ¼ de volta a la dreta i puntada de peu dret endavant, tornar el peu dret al lloc, picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp) (12.00)
21&22& Girar ¼ de volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, girar ½ volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
23-24 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret (12.00)

KICK R, COASTER HEEL, STEP & STOMP L, STEP ½ TURN LEFT (X2)
25-26 & Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
27&28 Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
29-30 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
31-32 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre) (12.00)

HEEL TOUCHES, BEHIND, SIDE, CROSS, ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE , CROSS
33-34 Tocar amb taló dret endavant, tocar amb taló dret en diagonal a la dreta
35&36 Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
37-38 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
39&40 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret (12.00)

STOMP, HOLD, ½ TURN RIGHT & STOMP L, HOLD, STEP FWD OUT OUT, TURN ½ RIGHT & FEET TOGETHER, STEP FWD OUT OUT, STEP BACK FEET TOGETHER
41-42 Stomp peu dret a la dreta, pausa
43-44 Pivotant sobre el peu dret girar ½ volta a la dreta i stomp peu esquerre a l’esquerra, hold (6.00)
&45&46 Peu dret endavant, peu esquerre a l’esquerra (obrint), girar ½ volta a la dreta i pas peu dret al lloc, pas peu esquerre al costat del dret (peus junts) (12.00)
&47&48 Peu dret endavant, peu esquerre a l’esquerra (obrint), pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret (peus junts) (12.00)

SCUFF & KICK R, HOOK, KICK, BRUSH, R SHUFFLE DIAG. FWD, L SHUFFLE DIAG. FWD
49-50 Scuff peu dret endavant fent una puntada de peu, hook peu dret per davant de la cama esquerra
51-52 Puntada de peu dret endavant, fregar amb el peu dret enrere (brush)
53&54 Triple step endavant i en diagonal a la dreta (d-e-d)
55&56 Triple step endavant i en diagonal a l’esquerra (e-d-e)

ROCK STEP FWD, FULL TURN R, ROCK STEP BACK, FULL TURN L
57-58 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
59-60 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere (12.00)
61-62 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
63-64 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerra endavant (12.00)

ROCK STEP R FWD, TURN ½ R & ROCK STEP R FWD, COASTER STEP: 65-68 GIRLS/ 69-72 BOYS HOLD 4 COUNTS: 65-68 BOYS 69-72 GIRLS
ONLY GIRLS - 65&66& Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
67&68 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
ONLY BOYS – 69&70& Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
71&72 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
(both 6.00)

Both: ROCK STEP L FWD, TURN ½ L & ROCK STEP L FWD, COASTER STEP
73&74& Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret, girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
75&76 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant (12.00)

TAG 1: (After 1st sequence)
ROLLING GRAPEVINE RIGHT, ROLLING GRAPEVINE LEFT

1-2 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
3-4 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp up peu esquerre al costat del dret
5-6 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
7-8 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre (12.00)

KICK BALL CHANGE, STOMP R, STOMP L, CLAP, HOLD, CLAP, HOLD
9&10 Puntada de peu dret endavant, tornar el peu dret al lloc, pas peu esquerre al lloc
11-12 Stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret
13-14 Una picada de mans, pausa
15-16 Una picada de mans, pausa (12.00)

TAG 2: (After 2nd sequence)
ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN LEFT (X2)

1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
7-8 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre) (12.00)

SEQUENCE WITH VARIATION

1-36 Els mateixos passos anteriors

STOMP L, HOLD, STOMP R, HOLD, STEP FWD OUT, OUT, BACK IN IN
37-38 Stomp peu esquerre a l’esquerra, pausa
39-40 Stomp peu dret a la dreta, pausa
&41&42 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint), pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
&43&44 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint), pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret

SCUFF & KICK R, HOOK, KICK, BRUSH, R SHUFFLE DIAG. FWD, L SHUFFLE DIAG. FWD (= 49-56)
45-46 Scuff peu dret endavant fent una puntada de peu, hook peu dret per davant de la cama esquerra
47-48 Puntada de peu dret endavant, fregar amb el peu dret enrere (brush)
49&50 Triple step endavant i en diagonal a la dreta (d-e-d)
51&52 Triple step endavant i en diagonal a l’esquerra (e-d-e)

ROCK STEP FWD, FULL TURN R, ROCK STEP BACK, FULL TURN L (= 57-64)
53-54 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
55-56 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
57-58 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
59-60 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerra endavant

61-76 Repetir les 2 últimes seccions: 45 – 60

ROCK STEP R FWD, TURN ½ R & ROCK STEP R FWD, COASTER STEP: 77-80 GIRLS/ 81-84 B
YS HOLD 4 COUNTS: 77-80 BOYS 81-84 GIRLS (= 65-72)

ONLY GIRLS - 77&78& Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, Girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
79&80 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
ONLY BOYS – 81&82& Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, Girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
83&84 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

Both: ROCK STEP L FWD, TURN ½ L & ROCK STEP L FWD, COASTER STEP (=73-76)
85&86& Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret, girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
87&88 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant

ENDING
STEP FWD FEET APART (OUT,OUT), FULL TURN RIGHT, ROCK STEP BACK, SCUFF & HITCH, STOMP FWD

1-2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint)
3-4 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
5-6 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
7&8 Scuff peu dret endavant, aixecar el genoll dret amunt (hitch), stomp peu dret endavant (12.00)


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...