Esplendor

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 72 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: Sabina Huguet (Abril 2012)
Font: Sabina Huguet

Música del ball:
Billie Jo Spears - Blanket on the ground (Intro: 8 counts)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

DIAGONAL RIGHT STEP. DIAGONAL LEFT STEP. DIAGONAL RIGHT Lunge. BEHIND RIGHT SIDE CROSS. DIAGONAL LEFT STEP. DIAGONAL RIGHT STEP.
1-2 Pas peu dret davant diagonal dreta. Pas peu esquerre davant diagonal dreta.
3-4 Peu dret genoll doblegat suporta pes i l'esquerra estirada cap diagonal dreta davant. Tornar el pes al peu esquerre.
5&6 Pas peu dret enrere. Pas peu esquerre a l'esquerra. Pas peu dret creuat davant del peu esquerre.
7-8 Pas peu esquerre davant diagonal esquerra. Pas peu dret davant diagonal esquerra.

DIAGONAL LEFT Lunge. BEHIND LEFT SIDE CROSS. RIGHT SIDE ROCK. RIGHT COASTER STEP.
1- 2 Peu esquerre genoll doblegat suporta pes i genoll dret estirada cap diagonal esquerra davant. Tornar el pes al peu dret.
3&4 Pas peu esquerre darrere. Pas peu dret a la dreta. Pas peu esquerre creuat davant del peu dret.
5-6 Rock peu dret cap al costat dret. Tornar pes al peu esquerre.
7&8 Peu dret darrere del peu esquerre. Pas peu esquerre cap al costat esquerre. Pas peu dret davant.

LEFT SIDE ROCK. LEFT COASTER STEP. RIGHT SHUFFLE FORWARD. LEFT SHUFFLE FORWARD.
1- 2Rock peu esquerre cap al costat esquerre. Tornar el pes al peu dret.
3 & 4Peu esquerre darrere del peu dret. Pas peu dret cap al costat dret. Pas peu esquerre davant.
5 & 6Pas davant peu dret. Avançament peu esquerre creuant-lo per darrere del peu dret. Pas davant peu dret.
7 & 8Pas davant peu esquerre. Avançament peu dret creuant-lo per darrere del peu esquerre. Pas davant peu esquerre.

RIGHT STEP FORWARD. ½ PIVOT. RIGHT SHUFFLE FORWARD. LEFT SHUFFLE FORWARD. RIGHT STEP FORWARD. ½ PIVOT. RIGHT TOUCH.
1-2 Pas davant peu dret. Gir mitja volta cap al costat esquerre.
3&4 Pas davant peu dret. Avançament peu esquerre creuant-lo per darrere del peu dret. Pas davant peu dret.
5&6 Pas davant peu esquerre. Avançament peu dret creuant-lo per darrere del peu esquerre. Pas davant peu esquerre.
7-8& Pas peu dret davant. Gir mitja volta al costat esquerre. Touch peu dret al costat del peu esquerre.

RIGHT GREAT GRAPEVINE TOUCH LEFT SIDE. TOUCH RIGHT SIDE. TOUCH LEFT SIDE.
1-2 Pas peu dret a la dreta. Pas peu esquerre darrere del peu dret.
3-4 Pas peu dret a la dreta. Pas peu esquerre davant del peu dret.
5-6 Pas peu dret a la dreta. Pas peu esquerre darrere del peu dret.
7-8& Pas peu dret a la dreta. Touch peu esquerre al costat del peu dret. Peu esquerre al costat esquerre.
9&10 Touch peu dret al costat del peu esquerre. Peu dret al costat dret. Touch peu esquerre al costat del peu dret.

LEFT GREAT GRAPEVINE TOUCH RIGHT SIDE. TOUCH LEFT SIDE. TOUCH RIGHT SIDE.
1- 2Pas peu esquerre a l'esquerra. Pas peu dret darrere del peu esquerre.
3- 4Pas peu esquerre a l'esquerra. Pas peu dret davant del peu esquerre.
5- 6Pas peu esquerre a l'esquerra. Pas peu dret darrere del peu esquerre.
7-8 & Pas peu esquerre a l'esquerra. Touch peu dret al costat del peu esquerre. Peu dret a la dreta.
9 & 10Touch peu esquerre al costat del peu dret. Peu esquerre al costat esquerre. Touch peu dret al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP FORWARD. TOUCH LEFT FORWARD. LEFT STEP BEHIND. TOUCH RIGHT BEHIND. RIGHT STEP FORWARD. TOUCH LEFT FORWARD * TIPS *. LEFT STEP. PAUSE.
1& Pas peu dret davant. Punta del peu esquerre darrere del peu dret.
2& Pas peu esquerre darrere. Punta del peu dret darrere davant del peu esquerre.
3& Pas peu dret davant. Punta del peu esquerre darrere del peu dret.
4& Pas peu esquerre al costat esquerre. Pausa.

RIGHT SAILOR STEP
1&2 Pas peu dret darrere del peu esquerre. Al costat el peu esquerre al costat del peu dret. Pas peu dret davant del peu esquerre.

LEFT STEP FORWARD. TOUCH RIGHT FORWARD. RIGHT STEP BEHIND. TOUCH LEFT BEHIND. LEFT STEP FORWARD. TOUCH RIGHT FORWARD * TIPS *. RIGHT STEP. PAUSE.
1& Pas peu esquerre davant. Punta del peu dret darrere del peu esquerre.
2& Pas peu dret darrere. Punta del peu esquerre darrere davant del peu dret.
3& Pas peu esquerre davant. Punta del peu dret darrere del peu esquerre.
4& Pas peu dret al costat dret. Pausa.

LEFT SAILOR STEP
1&2 Pas peu esquerre darrere del peu dret. Al costat peu dret al costat del peu esquerre. Pas peu esquerre davant del peu dret.

RIGHT STOMP. LEFT SAILOR. RIGHT SAILOR. ½ TURN WITH LEFT SAILOR STEP. TOUCH RIGHT
1Pas peu dret al costat dret colpejant a terra amb la planta del peu amb canvi de pes.
2&3 Pas peu esquerre darrere. Pas peu dret al costat del peu esquerre. Pas peu esquerre davant.
4&5 Pas peu dret darrere. Pas peu esquerre al costat del peu dret. Pas peu dret davant.
6&7 Gir mitja volta amb el peu esquerre darrere del peu dret. Peu dret al costat de l'esquerre. Pas peu esquerre davant.
8 Touch peu dret al costat del peu esquerre.

TAG: 4 mambos BEFORE THE THIRD WALL
1& Pas peu dret cap endavant. Pas peu esquerre en el lloc.
2 Pas peu dret al costat del costat del peu esquerre.
3& Pas peu esquerre cap enrere. Pas peu dret en el lloc.
4 Pas peu esquerre al costat del costat del peu dret.
5& Pas peu dret cap al costat dret. Pas peu esquerre en el lloc.
6 Pas peu dret al costat del costat del peu esquerre.
7& Pas peu esquerre cap al costat esquerre. Pas peu dret en el lloc.
8 Pas peu esquerre al costat del costat del peu dret.


Vídeos

Font: Linedance.cat


Font: MIGUEL ANGEL SASTRE


Font: pasioncountrymallorc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...