Dolly And Porter

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: Cercle Partner - Nivell: Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Rafel Corbí i Rosa Llenas (Febrer 2013)
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Ashley Monroe & Blake Shelton - You ain't Dolly (And You Ain't Porter)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Comencem en la posició "Sweetheart", de costat

Passos per home i dona són sempre fets amb el mateix peu

M&F (Grapevine right and rocking chair/pivot turns)
1-2 Pas peu dret a la dreta, esquerre darrera del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, toc esquerre peu esquerre al costat del dret
M 5-6 Rock endavant amb el peu esquerre, recuperem el pes sobre el peu dret
M 7-8 Rock endarrera amb el peu esquerre, recuperem el pes sobre el peu dret
F 5-6 Pas peu esquerre endavant, pivotem 1/2 volta a la dreta (ens deixem anar de la mà esquerra)
F 7-8 Pas peu esquerre endavant, pivotem 1/2 volta a la dreta 12:00

M&F (Triple steps forward with scuffs)
9-10 Pas peu esquerre endavant, dret al costat de l'esquerre (tornem a agafar-nos de les mans)
11-12 Pas peu esquerre endavant, puntada fregant el terra (scuff) peu dret al costat de l'esquerre
13-14 Pas peu dret endavant, esquerre al costat del dret
15-16 Pas peu dret endavant, scuff peu esquerre al costat del dret

M&F (Jazz Box)
17-18 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
19-20 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per davant de l'esquerre

(Circle Turns)
M 21-22 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret a la dreta
M 23-24 Girem 1/4 a l'esquerra i petit pas endavant amb el peu esquerre, toc ounta peu dret al costat de l'esquerre
F 21-22 Girem 1/4 a la dreta i pas peu esquerre enrere, pas peu dret a la dreta (la dona està davant de l'home, cara a cara)
F 23-24 Pas peu esquerre en el lloc, toc punta peu dret al costat de l'esquerre
Deixem anar les mans quan en sigui necessari
M 25-26 Girem 1/4 a l'esquerra i pas peu dret enrere, petit pas peu esquerre
M 27-28 Petit pas endavant amb el peu dret al costat de l'esquerre, toc punta peu esquerre al costat del dret
F 25-28 Tres passos en el lloc fent un gir de 3/4 de volta a la dreta (D-E-D acabant amb toc amb punta peu esquerre al costat del dret)
Home i dona estat de cara, l'home mirant enrere de la línea de ball

(Side Touches) Hold both hands
M&F 29-30 Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerra
M&F 31-32 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret

(Steps forward and back)
M 33-34 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret endavant
M 35-36 Pas peu esquerre endavant, toc punta peu dret al costat de l'esquerre
F 33-34 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret enrere
F 35-36 Pas peu esquerre enrere, toc punta peu dret al costat de l'esquerre
M 37-38 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret enrere
M 39-40 Pas peu esquerre enrere, toc punta peu dret al costat de l'esquerre
F 37-38 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre enrere
F 39-40 Pas peu dret enrere, toc punta peu ersquerre al costat del dret

(Forward, turn and back x 2)
Agafats de la mà esquerra en els següents passos
M 41-42 Pas peu esquerre endavant, fem 1/2 volta a l'esquerra i pas peu dret enrere
M 43-44 Pas peu esquerre enrere, toc peu dret al costat de l'esquerre
F 41-42 Pas peu esquerre endavant, fem 1/2 volta a l'esquerra i pas peu dret enrere
F 43-44 Pas peu esquerre enrere, toc peu dret al costat de l'esquerre
M 45-46 Pas peu dret endavant, fem 1/2 volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
M 47-48 Pas peu dret enrere, toc peu esquerre al costat del dret
F 45-46 Pas peu dret endavant, fem 1/2 volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
F 47-48 Pas peu dret enrere, toc peu esquerre al costat del dret

(Rock, Recover, Forward, Scuff/Pivot Turn, Scuff)
M 49-50 Rock peu esquerre endavant, recuperem el pes sobre el peu dret
M 51-52 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant
F 49-50 Pas peu esquerre endavant, pivotem 1/2 volta a la dreta
F 51-52 Pas peu esquerre endavant, scuff amb peu dret endavant

(Pivot turn, stomps)
M&F 53-54 Pas peu dret endavant, fem 1/4 de volta a l'esquerra
M&F 55-56 Cop de peu al terra (stomp) peu dret dues vegades

(Gravepine Right, Turning Grapevine Left)
M 57-58 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del dret
M 59-60 Pas peu dret a la dreta, toc punta peu esquerre al costat del dret
F 57-58 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del dret
F 59-60 Pas peu dret a la dreta, toc punta peu esquerre al costat del dret (o fent un grapevine amb volta)
M 61-62 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret darrera l'esquerre
M 63-64 Fem 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l'esquerre
F 61-62 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret darrera l'esquerre
F 63-64 Fem 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l'esquerre (o grapevine amb 1 volta i 1/4)

La parella està de nou en la línea del ball
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...