All Good

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 0 (Bàsic) - Beginner
Autor/a: Kate Sala (England)
Font: Xavi Badiella

Música del ball:
Joe Nichols - It’s All Good (Intro: 16 / Bpm: 112)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right Side & Forward RHUMBA BOX & HITCH.
1 Pas dret a la dreta
2 Pas esquerra al costat del peu dret
3 Pas endavant peu dret
4 Touch esquerra al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Pas dret al costat del peu esquerre
7 Pas enrere peu esquerre
8 Hitch genoll dret

9-16: Right & Left Slow COASTER STEP CROSS & Side TOUCH.
1 Pas enrere peu dret
2 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
3 Cross peu dret per davant de l’esquerra
4 Touch peu esquerre a l’esquerra
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret, al costat de l’esquerra
7 Cross peu esquerre per davant del dret
8 Touch peu dret a la dreta

17-24: Right JAZZ BOX & Cross, Right Diagonal STEP, TOGETHER, Right Diagonal STEP, TOUCH.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
2 Pas enrere peu esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del dret
5 Pas endavant peu dret en diagonal a la dreta
6 Pas esquerra al costat del peu dret
7 Pas endavant peu dret en diagonal a la dreta
8 Touch esquerra al costat del peu dret

25-32: Left Diagonal Back STEP, Right TOUCH, ¼ TURN & SIDE, Left TOUCH, L-R-L SWAYS & TOUCH.
1 Pas enrere peu esquerre en diagonal a l’esquerra
2 Touch peu dret al costat del peu esquerre
3 ¼ volta dreta, pas peu dret a la dreta (3:00)
4 Touch esquerra al costat del peu dret
5 Pas peu esquerre a l’esquerra fent Sway
6 Sway a la dreta
7 Sway a l’esquerra
8 Touch peu dret al costat de l’esquerra


Vídeos

Font: LineDanceDallas4


Font: alsonvideo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...