Whiskey & Glasses (96c)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 96 - Parets: 2 - Nivell: Novice
Autor/a: Montse Bou (Novembre 2013)
Font: Montse Bou

Música del ball:
Casino's Country Club - Whiskey i Ulleres


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència dels counts:
Paret 1 (12:00): 1 a 96 + Tag1 (06:00)
Paret 2 (06:00): 1 a 96 + Tag2 (12:00)
Paret 3 (12:00): 1 a 48... + Tag1 (06:00) + ...49 a 64 + Tag 2 (09:00)
Paret 4 Instr.(09:00): 1 a 64 + Tag 2 (06:00)
Paret 5 (06:00): 1 a 96 + Tag 2 (12:00)
Paret 6 (12:00): 1 a 48... + Tag1 (06:00) + ...49 a 64 + Tag 2 (09:00)
Paret 7 (09:00): 1 a 96 (03:00) + 3 Stomps finals .

SLOW KICK BALL CHANGE (R), HOLD, TOE STRUT (R) ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) ¼ TURN LEFT.
1-2 Puntada peu dret cap endavant, peu dret al costat de l’esquerre,
3-4 Peu esquerre al costat del dret, Pausa.
5-6 Punta peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra i acabar d’abaixar la planta del peu dret. (06:00)
7-8 Punta peu dret enrere, girar ¼ de volta a l’esquerra i acabar d’abaixar la planta del peu esquerre. (03:00)

CHARLESTON
9-10 Touch peu dret davant, Pausa,
11-12 Pas peu dret enrere, Pausa.
13-14 Touch peu esquerre enrere, Pausa,
15-16 Pas peu esquerre endavant, Pausa.

SLOW KICK BALL CHANGE (R), HOLD, TOE STRUT (R) ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) ¼ TURN LEFT.
17-18 Puntada peu dret cap endavant, peu dret al costat de l’esquerre,
19-20 Peu esquerre al costat del dret, Pausa.
21-22 Punta peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra i acabar d’abaixar la planta del peu dret. (09:00)
23-24 Punta peu dret enrere, girar ¼ de volta a l’esquerra i acabar d’abaixar la planta del peu esquerre. (06:00)

CHARLESTON
25-26 Touch peu dret davant, Pausa,
27-28 Pas peu dret enrere, Pausa.
29-30 Touch peu esquerre enrere, Pausa,
31-32 Pas peu esquerre endavant, Pausa.

STEP-LOCK-STEP FWD (R-L-R), HOOK BACK (L) & SLAP,STEP-LOCK-STEP BACK (L-R-L), HOLD.
33-34 Pas peu dret cap endavant, esquerre creua per darrere,
35-36 Pas peu dret cap endavant, Hook amb peu esquerre per darrere del dret i tocar el peu amb la mano dret.
37-38 Pas peu esquerre cap a enrere, dret creua per davant,
39-40 Pas peu esquerre cap a enrere, Pausa.

SWEEP BACK (x2: R-L), SLOW COASTER STEP (R), HOLD.
41-42 Pas lliscant (sense pes) peu dret cap a enrere, acabar d’abaixar el peu dret per darrere de l’esquerre.
43-44 Pas lliscant (sense pes) peu esquerre cap a enrere, acabar d’abaixar el peu esquerre per darrere del dret.
45-46 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret,
47-48 Pas peu dret endavant, Pausa.

[* TAG 1]

SLOW HEEL GRIND (L) w. ¼ TURN LEFT, SLOW COASTER STEP (L), HOLD.
49-50 Marcar taló esquerre davant, pausa,
51-52 Sobre el taló esquerre girar ¼ de volta a l’esquerra, Pausa. (03:00)
53-54 Pas peu esquerre enrere, peu dret al costat de l’esquerre,
55-56 Pas peu esquerre endavant, Pausa.

STEP (R) FWD, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD, PIVOT ½ TURN LEFT (R), HOLD, PIVOT ½ TURN LEFT (L), HOLD.
57-58 Pas peu dret endavant, Pausa.
59-60 Sobre el peu esquerre girar ½ volta a l’esquerra, Pausa. (09:00)
61-62 Sobre peu dret pivotar ½ volta a l’esquerra, Pausa (03:00)
63-64 Sobre peu esquerre pivotar ½ volta a l’esquerra, Pausa (09:00)

[* TAG 2] + RESTART

SLOW VAUDEVILLE (R), SLOW VAUDEVILLE (L).
65-66 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre cap a enrere,
67-68 Marcar taló dret davant en diagonal dreta, pas peu dret al costat de l’esquerre.
69-70 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret cap a enrere,
71-72 Marcar taló esquerre davant en diagonal esquerra, pas peu esquerre al costat del dret.

JUMPING ROCK STEP (R) ¼ TURN RIGHT, TOGETHER (R), JUMPING ROCK STEP (L), TOGETHER (L), STOMPS (R-L).
Saltant:
73-74 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, retornar pes a l’esquerre,
75 Pas peu dret girant ¼ de volta a la dreta (12:00)
76-77 Creuar peu esquerre per davant del dret, retornar pes al dret,
78 Pas peu esquerre al costat del dret.
79-80 Stomp peu dret, Stomp peu esquerre al costat del dret.

Right: KICK & FLICK w. STOMPS. TOE STRUT w. ½ TURN LEFT (R-L).
81-82 Puntada peu dret cap endavant, Stomp peu dret al costat de l’esquerre
83-84 Puntada peu dret cap a enrere, Stomp peu esquerre al costat del dret.
85-86 Punta peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra acabant d’abaixar la planta del peu dret. (06:00)
87-88 Punta peu esquerre darrere, girar ½ volta a l’esquerra acabant d’abaixar la planta del peu esquerre. (12:00)


GRAPEVINE RIGHT w. ½ TURN LEFT & Hook (L), GRAPEVINE LEFT.
89-90 Pas peu dret a la dreta, esquerre creua per darrere,
91-92 Pas peu dret a la dreta, sobre peu dret pivotar ½ volta a l’esquerra i a la vegada aixecar peu esquerre (Hook) per davant del dret (06:00)
93-94 Pas peu esquerre a l’esquerra, dret creua per darrere,
95-96 Pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp peu dret al costat del dret.
[* TAG 1] o [* TAG2]

Tornar a començar

TAG 1: HOLD (x4)
El Tag 1 és un “silenci”. No fer res… 4 pauses!

TAG 2:
Afegir els 4 counts sigüents (aquí sí que hi ha música, no silenci):

HEEL TOUCH (R) DIAGONAL, HOLD, SIDE TOE TOUCH (R), HOLD.
1-2 Marcar Taló dret creuat per davant de la cama esquerra, Pausa
3-4 Marcar punta dret al costat dret, Pausa.


Vídeos

Font: Montse Bou


Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: Catalan Honky Tonk Friends
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...