Sweetheart Scootishe

Ball revisat Ball revisat

Temps: 26 - Parets: 1 Partner - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Desconegut
Font: Mª Teresa i Pere (Pemai)

Música del ball:
Keith Gattis - Look at below


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Posició de passeig: El noi i la noia miren cap a la mateixa paret agafats de les dues mans per sobre de les espatlles.

NOI-NOIA: 1-4. GRAPEVINE A L'ESQUERRA AMB SCUFF
1. Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
2. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
3. Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
4. Scuff amb el peu dret al costat del peu esquerre.

NOI: 5-6. GRAPEVINE AMB 1/4 DE VOLTA I TALÓ
Aixecant el braç esquerre per sobre del cap de la noia sense deixar-se anar de les mans.
5. Pas a la dreta amb el peu dret.
6. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
7. Pas a la dreta amb el peu dret fent 1/ 4 de volta a la dreta.
8. Marca el taló del peu esquerre davant.

NOIA: 5-6. PAS, 1/4 DE VOLTA, 1/2 VOLTA I TALÓ
Aixecant el braç esquerre.
5. Pas a la dreta amb el peu dret.
6. Pas a la dreta amb el peu esquerre creuant per davant del peu dret fent 1/ 4 de volta a la dreta.
7. En un temps, pivotant sobre la punta del peu esquerre dóna 1/2 volta a la dreta i fa un pas enrere amb el peu dret.
8. Marca el taló del peu esquerre davant.

NOI: 9-12. GRAPEVINE I TALÓ
Aixecant primer el braç esquerre i després el dret per sobre del cap de la noia sense deixar-se anar de les mans.
9 - 12. Grapevine enrere començant amb el peu esquerre i en el quart temps marca el taló del peu dret davant.

NOIA: 9-12. 1/4 S DE TORNADA, 1/2 VOLTA I TALÓ
Aixecant primer el braç esquerre i després el dret.
9. Pas amb el peu esquerre al lloc fent 1/ 4 de volta a l'esquerra.
10. Pas endavant amb el peu dret fent 1/ 4 de volta a l'esquerra.
11. Pas al lloc amb el peu esquerre fent 1/2 volta a l'esquerra.
12. Marca el taló del peu dret davant.

NOI: 13-16. GRAPEVINE AMB 1/4 DE VOLTA I SCUFF
Es deixa anar de la mà esquerra i aixeca la mà dreta per sobre del cap de la noia.
13. Pas endavant amb el peu dret fent 1/ 4 de volta a l'esquerra.
14. Creua el peu esquerre per darrere del peu dret.
15. Pas a la dreta amb el peu dret.
16. Scuff amb el peu esquerre en el lloc.

NOIA: 13-16. 1/4 DE VOLTA, 3/4 DE VOLTA, 1/4 DE VOLTA I SCUFF
Es deixa anar de la mà esquerra i aixeca la mà dreta.
13. Pas darrere amb el peu dret fent 1/ 4 de volta a la dreta.
14. Pas a la dreta amb el peu esquerre creuant per davant del peu dret fent 3/4 de volta a la dreta.
15. Pas amb el peu dret al lloc fent 1/ 4 de volta a la dreta.
16. Scuff amb el peu esquerre en el lloc.

NOI-NOIA: 17-20. PASSOS ENDAVANT I SCUFFS
Posició de passeig
17. Pas endavant amb el peu esquerre.
18. Scuff amb el peu dret en el lloc.
19. Pas endavant amb el peu dret.
20. Scuff amb el peu esquerre en el lloc.

NOI-NOIA: 21-26. PASSOS ENRERE I SCUFFS
21. Pas enrere amb el peu esquerre.
22. Pas darrere amb el peu dret.
23. Pas enrere amb el peu esquerre.
24-25. Scuff amb el peu dret i el tornem al lloc.
26. Scuff amb el peu esquerre en el lloc.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...