Shooting star

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: TALES - Marta Gelabert & Carles Clols (Novembre 2013) (http://www.youtube.com/countrytales)
Font: TALES - Marta Gelabert & Carles Clols (Novembre 2013) (cmtales@gmail.com)

Música del ball:
Cody Johnson - Diamond in My Pocket (154 BPM)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Observacions:
- A les parets 2ª, 4ª i 6ª afegirem un TAG de 4 counts entre els counts 48 i 49.
- Després de la 2ª paret farem un BRIDGE de 16 counts.
- Al final de la 5ª paret ens pararem amb la música, al count 61, i tornarem a començar normalment a la següent paret (6ª).

STEP FWD, HOLD, STEP FWD (x3), HOLD, STEP FWD, ½ PIVOT TURN RIGHT
1–2. Pas peu esquerre endavant, Hold.
3–4. Pas peu dret endavant, peu esquerre al costat de peu dret.
5–6. Pas peu dret endavant, Hold.
7–8. Pas peu esquerre endavant, Pivotant girem ½ volta per la dreta (6:00).

STEP FWD, HOLD, TURN, SIDE ROCK STEP, STOMPS (x2)
9–10. Pas peu esquerre endavant, Hold (pes a peu esquerre).
11–12. Volta sencera per l’esquerra avançant (pas peu dret amb ½ volta, pas peu esquerre amb ½ volta) (6:00).
13–14. Rock peu dret al costat dret, tornem pes a peu esquerre.
15–16. Stomp peu dret al costat de peu esquerre, Stomp peu esquerre al costat de peu dret.

HOOK COMBINATION, ROCK STEP, STEP FWD, KICK with ½ PIVOT TURN LEFT
17–18. Taló peu dret davant, Hook peu dret per sobre de peu esquerre.
19–20. Taló peu dret davant, Hook peu dret per darrere de peu esquerre.
21–22. Saltant, Rock enrere amb peu dret, tornem pes a peu esquerre.
23–24. Pas peu dret endavant, Pivotant girem ½ volta per l’esquerra i Kick peu esquerre endavant (12:00).

SLOW COASTER STEP, SCUFF, ROCK STEP, CROSS, HOLD
25–26. Pas enrere amb peu esquerre, peu dret al costat.
27–28. Pas endavant amb peu esquerre, Scuff peu dret al costat de peu esquerre.
29–30. Rock peu dret al costat dret, tornem pes a peu esquerre.
31–32. Creuem peu dret per sobre de peu esquerre, Hold.

ROCK STEP with ½ TURN, STEP, SCUFF with ½ TURN, DIAGONAL STEP RIGHT, HOOK, DIAGONAL STEP LEFT, LOCK
33–34. Girant ¼ de volta a l’esquerra, Rock peu esquerre a l’esquerra (9:00), Girant ¼ de volta a l’esquerra, tornem pes a peu dret (6:00).
35–36. Girant ¼ de volta a l’esquerra, pas peu esquerre a l’esquerra (3:00), Girant ¼ volta a l’esquerra, Scuff peu dret al costat de peu esquerre (12:00).
37–38. Pas peu dret endavant diagonal dreta, Hook peu esquerre per darrere de peu dret.
39–40. Pas peu esquerre endavant diagonal esquerra, creuem peu dret per darrere de peu esquerre.

DIAGONAL STEP LEFT, TOUCH, ROLLING GRApeu esquerreVINE RIGHT, HEEL, TOGETHER
41–42. Pas peu esquerre endavant diagonal esquerra, marquem punta peu dret al costat de peu esquerre.
43–44. Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, girem ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere (9:00).
45–46. Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, ajuntem peu esquerre al
costat de peu dret (12:00).
47-48. Marquem taló peu dret davant, tornem peu dret al costat de peu esquerre.


TAG (NOMES A LES PARETS 2, 4 i 6)
HEEL, TOGETHER, HEEL, TOGETHER

1-2. Marquem taló peu dret davant, tornem peu dret al costat de peu esquerre.
3-4. Marquem taló peu esquerre davant, tornem peu esquerre al costat de peu dret.

TOE STRUT with ½ TURN LEFT (x2), STEP, LOCK, STEP BACK, HOLD
49–50. Punta peu esquerre darrere, abaixem taló peu esquerre fent ½ volta a l’esquerra
(6:00).
51–52. Punta peu dret davant, abaixem taló peu dret fent ½ volta a l’esquerra (12:00).
53–54. Pas peu esquerre enrere, creuem peu dret per davant de peu esquerre.
55–56. Pas peu esquerre enrere, Hold (pes a peu esquerre).

TOE STRUT with ½ TURN RIGHT, TURN, STOMPS (x3), HOLD
57–58. Punta peu dret darrere, abaixem taló peu dret fent ½ volta a la dreta (6:00).
59–60. Volta sencera per la dreta avançant (pas peu esquerre amb ½ volta, pas peu dret amb ½ volta) (6:00).
61–62. Stomp peu esquerre, Stomp up peu dret al costat de peu esquerre (pes a peu esquerre).
63–64. Stomp peu dret a la dreta (separant), Hold.

TORNEM A COMENÇAR


BRIDGE (DESPRES D’ACABAR LA 2ª PARET)

RUMBA BOX FWD, ROLLING GRAPEVINE RIGHT

1–2. Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de peu esquerre.
3–4. Pas peu esquerre endavant, marquem punta peu dret al costat de peu esquerre.
5–6. Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, girem ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere (9:00).
7–8. Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, Stomp peu esquerre al costat de peu dret (12:00).

RUMBA BOX BACK, ROLLING GRAPEVINE LEFT
9–10. Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat de peu dret.
11–12. Pas peu dret enrere, marquem punta peu esquerre al costat de peu dret.
13–14. Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant, girem ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrere (3:00).
15–16. Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp peu dret al costat de peu esquerre (12:00).


Vídeos

Font: CountryTales


Font: CountryTales
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...