Retiens moi

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: The Dreamers (Mari, Montse, Cati i Jaume Sáez)
Font: The Dreamers volem agrair a la Mercè Orriols la confecció d’aquest full de ball.

Música del ball:
Céline Dion - Retiens moi (CD: 1 Fille & 4 Types)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL, HOOK, STEP R FWD, HOOK, STEP L BACK, HOOK, STEP R FWD, HOLD
1-2 Taló dret endavant, hook peu dret per davant de la cama esquerra
3-4 Pas peu dret endavant, hook peu esquerre per darrere la cama dreta
5-6 Pas peu esquerre enrere, hook peu dret per davant de la cama esquerra
7-8 Pas peu dret endavant, pausa (12.00)

ROCK L FWD, RECOVER, TOE STRUTS WITH ½ TURN LEFT (X3)
9-10 Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
11-12 Punta peu esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu esquerre
13-14 Punta peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu dret
15-16 Punta peu esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu esquerre (6.00)

STEP, ½ TURN LEFT, STEP, HOLD, TOE STRUTS WITH ½ TURN RIGHT (X2)
17-18 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
19-20 Pas peu dret endavant, pausa (12.00)
21-22 Punta peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu esquerre
23-24 Punta peu dret enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu dret (12.00)

LEFT GRAPEVINE end TOE TOUCH, RIGHT ROLLING GRAPEVINE end STOMP
25-26 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
27-28 Pas peu esquerre a l’esquerra, tocar amb punta dreta al costat del peu esquerre
29-30 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
31-32 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret (deixant-hi el pes) (12.00)

• Restart aquí a la 5a paret

ROCK RIGHT FWD, RECOVER, ½ TURN RIGHT & STEP R, STOMP L, DIAGONAL STEP, LOCK, STEP FWD, TOUCH
33-34 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
35-36 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret (6.00)
37-38 Pas peu dret en diagonal endavant, pas peu esquerre per darrere del dret (lock)
39-40 Pas peu dret en diagonal endavant, punta esquerre al costat del dret (punta endins)

LEFT ROLLING GRAPEVINE end STOMP UP, DIAGONALLY BACK: STEP R, LOCK, STEP R, LOCK
41-42 Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
43-44 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, stomp up peu dret al costat de l’esquerre (6.00)
45-46 Pas peu dret enrere en diagonal a la dreta, pas peu esquerre per davant del dret (lock)
47-48 Pas peu dret enrere en diagonal a la dreta, pas peu esquerre per davant del dret (lock)

ROCK R SIDE, ROCK R BACK, TOE STRUTS WITH ½ TURN LEFT (X2)
49-50 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
51-52 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
53-54 Punta dreta endavant, girar ½ volta a l’esquerre i abaixar el peu
55-56 Punta esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu (6.00)

SLOW VAUDEVILLE RIGHT & LEFT
57-58 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
59-60 Taló dret en diagonal endavant, tornar el peu dret al lloc
61-62 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
63-64 Taló esquerre en diagonal endavant, tornar el peu esquerre al lloc (6.00)

TORNAR A COMENÇAR

BRIDGE
Al final de la 4a paret (12.00), afegirem 24 temps: (1 volta i el final del ball)

TOE STRUTS WITH ½ TURN LEFT (X2)
1-2 Punta dreta endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu dret
3-4 Punta esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu esquerre

I repetir els passos del 45 al 64

RESTART
A la 5a paret (12.00) farem els 32 primers temps i tornarem a començar (12.00)


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: nashmerville


Font: Jaume Sáez
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...