Jordan # I Concurs de ball del Wild Bunch Saloon - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 36 - Parets: 2 - Nivell: beginner / intermediate
Autor/a: Raimon Alzamora
Font: Mª Jesús Osuna

Música del ball:
Emmylou Harris & Johnny Cash - Jordan


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 STEP ¼ TURN & CLOSE (X 4) - full turn left -
Fem una volta completa a l'esquerra
1. Pas endavant amb peu dret fent ¼ de volta a l'esquerra
2. Peu esquerre al costat del dret (pes al peu dret)
3. Pas endavant amb peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra
4. Peu dret al costat del esquerra (pes al peu esquerre)
5. Pas endavant amb peu dret fent ¼ de volta a l'esquerra
6. Peu esquerre al costat del dret (pes al peu dret)
7. Pas endavant amb peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra
8. Peu dret al costat de l'esquerre (pes al peu esquerre)

9-16 RIGHT GRAPEVINE WITH SCUFF - JAZZ BOX ½ TURN RIGHT WITH STOMP
9. Pas a la dreta amb peu dret
10. Pas a la dreta amb peu esquerre creuat per darrere del dret
11. Pas a la dreta amb peu dret
12. Fregar taló esquerre endavant
13. Creuar peu esquerre per davant del dret (2a locked)
14. Pas peu dret cap enrere fent ½ volta a la dreta
15. Pas lateral i lleument cap enrere del peu esquerre (2a posició)
16. Picar peu dret al costat de l'esquerre (pes al peu esquerre)

17-24 RIGHT POINTS - HOLD - STEP LOCK STEP - STOMP
17. Assenyalar punta peu dret a la dreta
18. Assenyalar punta peu dret davant (alineat respecte al peu esquerre)
19. Assenyalar punta peu dret a la dreta
20. Pausa
21. Pas endavant amb peu dret
22. Pas endavant amb peu esquerre creuat per darrere del dret
23. Pas endavant amb peu dret
24. Picar peu esquerre al costat del dret

A la 10ª paret: acaba el ball aquí

25-32 LEFT POINTS - HOLD - STEP LOCK STEP - SCUFF
25. Assenyalar punta peu esquerre a l'esquerra
26. Assenyalar punta peu esquerre davant (alineat respecte al peu dret)
27. Assenyalar punta peu esquerre a l'esquerra
28. Pausa
29. Pas endavant amb peu esquerre
30. Pas endavant amb peu dret creuat per darrere de l'esquerre
31. Pas endavant amb peu esquerre
32. Fregar taló dret endavant

Restart de la 3ª 4ª 5ª i 8ª paret

33-36 STEP-SCUFF - STEP - SCUFF
33. Pas endavant amb peu dret
34. Fregar taló esquerre endavant
35. Pas endavant amb peu esquerre
36. Fregar taló dret endavant

Tornar a començar

FINAL OPCIONAL
A la 10ª paret (l'última) a partir del pas 24 varia el tempo musical passant d'un Allegro a un Lent

1-8 forward long step - drag- side long step - drag
No es realitzarà el stomp i començarem un pas llarg endavant amb el peu esquerre
1-2. Continua el pas llarg , mantenint lleument flexionada genoll esquerre
3-4. Arrossegar endavant punta del peu dret fins ajuntar amb peu esquerre, mantenint genoll dret en semiflexió (pes al peu esquerre)
5-6. Pas llarg cap a la dreta amb peu dret
7-8. Arrossegar vora interna del peu esquerre cap a la dreta fins ajuntar amb peu dret mantenint el genoll esquerre en semiflexió (pes al peu dret)

9-16 left full turn ending cross- left full twist turn - step - hook
9. Pas enrere amb peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra
10. Pas endavant amb peu dret fent ¼ de volta a l'esquerra
11. Pas enrere amb peu esquerre fent ½ volta a l'esquerra
12. Peu dret creuarà per davant de l'esquerre recolzant la punta del peu a 2n locked
13-14. Volta completa a l'esquerra recolzant-nos sobre les mitjanes plantes dels peus i acabant amb peu esquerre creuat per davant del dret a 2n locked
15. Pas enrere amb peu esquerre
16. Elevar taló dret endavant i portar-lo a l'alçada de la meitat de la cama esquerra

Aquests 16 temps es realitzen molt lentament


Vídeos

Font: mjosunafuguet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...