Twenty four times

Ball revisat Ball revisat

Temps: 24 - Parets: Parella Big Circle - Nivell: Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Desconegut
Font: Mª Teresa i Pere (Pemai)

Música del ball:
Tv England - Never say never
Royal Wade Kimes - See my wife
Terry Clark - When boy meets girls
Ricochet - Why you been gone so long


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HOOK COMBINATION
1. Marquem el taló del peu dret davant.
2. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
3. Marquem el taló del peu dret davant.
4. Tornem el peu dret al lloc.

TALÓ I PUNTES
5 - 6. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
7 - 8. Marquem la punta del peu dret per darrere del peu esquerre inclinada
cap a l'esquerra i la tornem al lloc.
9 - 10. Marquem la punta del peu esquerre per darrere del dret i la tornem al lloc.

STOMPS
11. Stomp amb el peu dret en el lloc.
12. Stomp amb el peu dret en el lloc.

VOLTA MILITAR
Ens deixem anar de les mans dretes i aixequem les mans esquerres.
13-14. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/ 2 volta a l'esquerra.
15 - 16. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/ 2 volta a l'esquerra.

SHUFFLES ENDAVANT
17 - 18. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
19-20. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
21-22. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
23-24. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...