Tell me why # 9è lloc al I Concurs del Wild Bunch Saloon - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 66 - Parets: 4
Autor/a: Trending Topic (Montse, Lluïsa, Josep, Francesc i David)
Font: David

Música del ball:
Jake Owen - Tell me (Intro: 34 temps)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

INTRODUCCIÓ

Secció 1-TOE AND HEEL, TOE AND HEEL, JAZZ BOX

1-2 Marquem punta amb el peu dret i abaixem taló dret.
3-4 Marquem punta amb el peu esquerre i abaixem taló esquerre.
5-8 Pas amb el peu dret creuant per davant del peu esquerre, pas enrere amb el peu esquerre, pas a la dreta amb el peu dret i pas amb el peu esquerre al costat del dret.

Secció 2-MILITARY TURN, JUMP FWD ON LEFT(X2), STEP FWD, STOMP
1-2 Pas amb el peu dret endavant i ½ volta a l'esquerra.
3-4 Repetim els dos passos anteriors.
5-6 Fem dos salts sobre el peu esquerre desplaçant-nos cap endavant i aixecant la cama dreta en 90 graus.
7-8 Pas endavant amb el peu dret i piquem amb el peu esquerre al costat del dret.

Secció 3-ROCK BACK DIAGONAL, STOMP, GRAPEVINE, SIDE ROCK STEP
1-2 Pas enrere en diagonal a l'esquerra amb el peu esquerre i piquem amb el peu dret al costat de l´esquerre.
3-6 Pas a la dreta amb el peu dret, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i pas a la dreta amb el peu esquerre creuant per davant del dret.
7-8 Pas llarg a la dreta amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.

Secció 4-STEP ½ TURN, STOMP, GRAPEVINE, SIDE ROCK STEP
1-2 Pas amb el peu dret fent ½ volta a la dreta i piquem amb el peu esquerre al costat del dret.
3-6 Pas a la dreta amb el peu dret, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i pas a la dreta amb el peu esquerre creuant per davant del dret.
7-8 Pas llarg a la dreta amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.

Secció 5-STEP ½ TURN, STOMP
1-2 Pas amb el peu dret fent ½ volta a la dreta i piquem amb el peu esquerre al costat del dret.


BALL:

Secció 1-HEEL AND TOE TOUCH(X2), CROSS, ROCK BACK, KICK DIAGONAL (X2)

1-4 Marquem taló dret endavant i punta dreta al darrere (x2).
5-6 Pas amb el peu dret a l'esquerra per davant del peu esquerre i pas enrere amb el peu esquerre.
7-8 Puntada amb el peu dret cap endavant en diagonal a la dreta (x2).

Secció 2-ROCK BACK, KICK, CROSS, ROCK BACK, TOE ¼ TURN, HEEL, STEP FWD ½ TURN (X2)
1-2 Pas enrere amb el peu dret i puntada endavant amb el peu esquerre.
3-4 Pas a la dreta amb el peu esquerre per davant del dret i pas enrere amb el peu dret.
5-6 Marquem punta amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra i abaixem taló esquerre.
7-8 Pas amb el peu dret fent ½ volta a l'esquerra i pas amb el peu esquerre amb ½ volta a l'esquerra.

Secció 3-VAUDEVILLE, SWIVET, SWIVET ¼ TURN
1-4 Pas amb el peu dret a l'esquerra per davant del peu esquerre, pas enrere amb el peu esquerre, marquem taló endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret i tornem el peu dret al costat de l´esquerre.
5-6 Girem punta dreta cap a la dreta i taló esquerre cap a l'esquerra i tornem a posició inicial.
7-8 Girem punta dreta cap a la dreta i taló esquerre cap a la esquerre amb ¼ de volta a la dreta i abaixem taló esquerre.

Secció 4-ROCK BACK JUMP, KICK(X2), ROCK BACK JUMP, TOE TOUCH ½ TURN
1-2 Pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerra i tornem el pes sobre el peu esquerre.
3-4 Fem una puntada endavant am el peu dret (x2).
5-6 Pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerre i tornem el pes sobre el peu esquerre.
7-8 Marquem punta dreta endavant fent ½ volta a l'esquerra i abaixem taló dret.

Secció 5-ROCK BACK STEP, STEP FWD ¼ TURN, ROCK BACK STEP, STEP FWD ¼ TURN, STEP FWD ½ TURN, SCUFF
1-2 Pas enrere amb el peu esquerre i tornem el pes sobre el peu dret.
3-4 Pas endavant amb el peu esquerre fent ¼ de volta a la dreta i pas enrere amb el peu dret.
5-6 Tornem el pes sobre el peu esquerre i fem un pas endavant amb el peu dret fent ¼ de volta a l'esquerra.
7-8 Pas amb el peu esquerre amb 1/2 volta a l'esquerra i freguem el terra amb el taló dret cap endavant.

Secció 6-JAZZ BOX, TOE TOUCH ½ TURN(X2)
1-4 Pas a l'esquerra amb el peu dret per davant de l´esquerre, pas enrere amb el peu esquerre, pas a la dreta amb el peu dret i pas amb el peu esquerre al costat del dret.
5-6 Marquem punta dreta fent ½ volta a l'esquerra i abaixem taló dret.
7-8 Marquem punta esquerra fent ½ volta a l'esquerra i abaixem taló esquerre.

Secció 7-ROCK FWD STEP, JUMP ON LEFT(X2) TURN ½, STEP RIGHT, STOMP, SHUFFLE ¼ TURN
1-2 Pas endavant amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.
3-4 Fem dos salts sobre el peu esquerre fent ½ volta a la dreta amb la cama dreta aixecada en 90 graus.
5-6 Pas a la dreta amb el peu dret i piquem amb el peu esquerre al costat del dret.
7&8 Pas amb el peu esquerre endavant amb ¼ de volta a l'esquerra, pas amb el peu dret endavant per darrere del peu esquerre i pas endavant amb el peu esquerre.

Secció 8-STEP FWD ½ TURN(X2), ROCK FWD STEP, ROCK BACK STEP, STEP FWD DIAGONAL, STEP FWD DIAGONAL
1-2 Pas endavant amb el peu dret fent ½ volta a l'esquerra i pas endavant amb el peu esquerre fent ½ volta a l'esquerra.
3-4 Pas endavant amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.
5-6 Pas enrere amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.
7-8 Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret i pas endavant en diagonal a l'esquerra amb el peu esquerre.

Secció 9-RETURN
1-2 Pas enrere amb el peu dret en diagonal cap a l'esquerra i pas enrere amb el peu esquerre al costat del dret.


RESTARTS
3ª paret (que comencem a les 6:00), després dels 26 primers temps afegim un stomp i tornem a començar (comencem la 4ª paret també a les 6:00).
6ª paret (que comencem a les 12:00), després dels 62 primers temps, no fem els últims quatre temps (comencem la 7ª paret a les 3:00).


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...