Miss Alabama

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Maite Alemany i Javier Martín (9-2013)
Font: Maite Alemany

Música del ball:
Mike Ethan Messick - Miss Alabama


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 8 HEEL, TOE, SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE TURN 1/2
1 & Taló dret davant, ajuntar el peu dret al costat de l’esquerre
2 & Taló esquerre davant, ajuntar el peu esquerre al costat del dret
3 & Punta dreta a la dreta, ajuntar el peu dret al costat de l’esquerre
4 & Punta esquerra a l’esquerra, ajuntar el peu esquerre al costat del dret
5 & 6 Peu dret, shuffle davant (dreta-esquerra-dreta)
7 & 8 Peu esquerre, shuffle davant girant 1/ 2 volta a la dreta (esquerra-dreta-esquerra)

9 – 16 ROCK STEP (R), TRAVELLING PIVOT (R&L), KICK BALL STEP (L) (x 2)
1 – 2 Rock amb el peu dret darrere, recuperar pes sobre el peu esquerre
3 Pas amb el peu dret davant girant 1/ 2 volta a l’esquerra
4 Pas amb el peu esquerre darrere girant 1/ 2 volta a l’esquerra
5 & 6 Peu dret kick davant, peu dret al lloc, peu esquerre pas davant
7 & 8 Peu dret kick davant, peu dret al lloc, peu esquerre pas davant

17 - 24 HEEL, TOE, SAILOR CROSS, ROCK STEP, CROSS, STEP, CROSS
1 Creuar el taló del peu dret per davant del peu esquerre
2 Marcar punta peu dret a la dreta
3 & Pas amb el peu dret enrere ajuntar el peu esquerre al costat del dret
4 Pas amb el peu dret davant creuant per davant el peu esquerre
5 – 6 Rock amb el peu esquerre, recuperar pes sobre el peu dret
7 & Creuar el peu esquerre per darrere del peu dret, peu dret a la dreta
8 Creuar peu esquerre per davant del dret

25 - 32 HEEL, HITCH TURN 1/4, COASTER STEP, ROCK STEP, SHUFFLE TURN 1/2
1 – 2 Marcar taló dret davant, peu dret hitch girant 1/4 de volta esquerre
3 & Pas amb el peu dret darrere, ajuntar peu esquerre al costat del dret
4 Pas peu dret davant
5 - 6 Rock amb el peu esquerre davant, recuperar pes sobre el peu dret
7 – 8 Començant amb el peu esquerre shuffe girant 1/2 volta a l’esquerra

TORNAR A COMENÇAR


BRIDGES
Bridge 16 temps al final de la tercera (3.00), sisena (6.00) i després del tag de 4 temps, al final de la novena paret (6:00)

1 – 8 STOMP x2, ROCK STEP TURN 1/2, STOMP x2, STEP, TURN ½
1 – 2 Peu dret stomp davant (x2)
3 Rock amb el peu esquerre davant
4 Recuperar el pes sobre el peu dret girant 1/2 volta a la esquerre
5 – 6 Peu esquerre stomp davant (x2)
7 – 8 Pas amb el peu dret davant girar 1/2 volta a l’esquerra

9 – 16 STOMP x2, ROCK STEP TURN 1/2, STOMP x2, STEP, TURN ½
1 – 2 Peu dret stomp davant (x2)
3 Rock amb el peu esquerre davant
4 Recuperar el pes sobre el peu dret girant 1/2 volta a l’esquerra
5 – 6 Peu esquerre stomp davant (x2)
7 – 8 Pas amb el peu dret davant girar 1/2 volta a l’esquerra

TAG
Tag de 4 temps al final de la novena paret (9:00)
1 – 4 HEEL (R, L, R, L)
1 & Taló dret davant, ajuntar el peu dret al costat de l’esquerre
2 & Taló esquerre davant girant 1/4 de volta a la dreta, ajuntar el peu esquerre al costat del dret
3 & Taló dret davant, ajuntar el peu dret al costat de l’esquerre
4 & Taló esquerre davant, ajuntar amb el peu esquerre al costat del dret


Vídeos

Font: mycountrycat


Font: MAITEALEMANY


Font: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...