Casino's Night # 2on lloc al Concurs del Casino de Granollers 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Sílvia Calsina - Grup Sixteen Sip
Font: Sílvia Calsina

Música del ball:
Gretchen Wilson - The earring song


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

GRAPEVINE A LA DRETA. ROLLING GRAPEVINE L
1. Pas a la dreta amb el peu dret.
2. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
3. Pas a la dreta amb el peu dret.
4. Punta peu esquerre al costat del peu dret.
5-8 Girar 1/2 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar 1/2 volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, Girar 1/2 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre

ROCK, JAZZ BOX, STOMP I HOLD.
9-10 Rock a la dreta amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
11-14 Jazz Box començant amb el peu dret i acabat amb stomp.
15-16. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre. Fem una pausa.

GRAPEVINE A LA DRETA. ROLLING GRAPEVINE L
17 Pas a la dreta amb el peu dret.
18 Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
19 Pas a la dreta amb el peu dret.
20 Punta peu esquerre al costat del peu dret.
21-24 Girar 1/2 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar 1/2 volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, Girar 1/2 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre

ROCK, JAZZ BOX, STOMP I HOLD
25-26 Rock a la dreta amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
27-30 Jazz Box començant amb el peu dret i acabat amb stomp.
31-32 Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre. Fem una pausa.

PASSOS EN DIAGONAL I PASSOS ENRERE. JAZZ BOX (3 counts), STOMP.
Nota: Al fer els primers 4 passos, imaginem que dibuixem una V a terra.
33 Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
34 Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
35 Pas darrere i al centre amb el peu dret.
36 Scuff amb el peu dret al costat del peu esquerre.
37-40 Creuar peu esquerre per davant del dret, peu dret fa un petit pas darrere, pas peu esquerre al costat del dret. Piquem amb peu dret al davant.

2 TWIST. TURN RIGHT WITH TOE STRUTS
41-42 Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
43-44 Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
45-46 (anant enrere) Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu
47-48 Punta esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu

R SLOW COASTER STEP, STOMP UP, ½ TURN RIGHT & HITCH, HOLD
49-50 Pas peu dret enrere, peu esquerre al costat del dret
51-52 Pas peu dret endavant, stomp.
53-56 Girar ½ volta a l’esquerra pivotant sobre el peu dret i hitch genoll esquerre amunt, pausa.

KICK, STOMP, FLICK, STOMP, ROCK STEP, STOMP, HOLD.
57-58 Puntada de peu dret endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
59-60 Puntada de peu dret enrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre
61-62 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
63-64 Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre, pausa.

NOTA . RESTAT I TAG: En la Segona i Quarta parets només farem fins el temps 56. I hi afegirem un Tag de 24 Temps a la Segona i de 16 Temps a la Quarta.

(R)TOE STRUT ½ TURN (L), ROCK (L) BACK, (L) TOE STRUT ½ TURN (R), ROCK (R) BACK
1-2 Punta del peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el taló
3-4 Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret
5-6 Punta del peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el taló
7-8 Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre

MILITARY TURN, TALONS
9-10 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
11-12 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
13-14 Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
15-16 Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

Fins aquí a la 4ª Paret.

SLOW VAUDEVILLES
17. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
18. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
19. Marquem el taló del peu dret davant en diagonal a la dreta.
20. Tornem el peu dret al lloc.
21. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
22. Pas a la dreta amb el peu dret.
23. Marquem el taló del peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra.
24. Tornem el peu esquerre al lloc.


Vídeos

Font: nashmerville


Font: silviacalsina
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...