No faith

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Chatti The Valley
Font: Xavi BadiellaMúsica del ball:
REM - Losing My Religion (Intro: 32 - Bpm: 128)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Right Scissors, HOLD, Left Scissors, HOLD
1.1.- Pas dreta peu dret
2.2.- Peu esquerre al costat del dret
3.3.- Cross peu dret per davant de l'esquerre
4.4.- Fem una pausa
5.5.- Pas esquerra peu esquerre
6.6.- Peu dret al costat de l'esquerre
7.7.- Cross peu esquerre per davant del dret
8.8.- Fem una pausa

Right GRAPEVINE 1/4 TURN, Right & Left Back TOE STRUT
9.1.- Pas peu dret a la dreta
10.2.- Pas esquerra darrere del dret
11.3. Fem 1/4 volta dreta & Pas davant peu dret (3.00)
12.4.- Pas davant peu esquerre
13.5.- Recolzar darrere la punta dreta
14.6.- Abaixar el taló deixant el pes sobre el peu
15.7.- Recolzar darrere la punta esquerra
16.8.- Abaixar el taló deixant el pes sobre el peu

Right Slow COASTER STEP, HOLD, Left & Right HEEL STRUT
17.1.- Pas darrere peu dret
18.2.- Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
19.3.- Pas davant peu dret
20.4.- Fem una pausa
21.5.- Recolzar davant el taló esquerre
22.6.- Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu
23.7.- Recolzar davant el taló dret
24.8.- Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu

Left CROSS, Right SIDE, Left CROSS, HOLD, Right 1/4 MONTERREY TURN, HOLD
25.1.- Cross peu esquerre davant del dret
26.2.- Pas dreta peu dret
27.3.- Cross peu esquerre davant del dret
28.4.- Fem una pausa
29.5.- Touch punta dreta a la dreta
30.6 . 1/4 volta dreta sobre el taló esquerre i peu dret al costat de l'esquerre (6:00)
31.7.- Touch punta esquerra a l'esquerra
32.8.- Fem una pausa

Modified Left MONTERRREY TURN, Left STEP, rught 1/4 TURN STEP, Left STEP, HOLD
33.1.- Cross peu esquerre davant del dret
34.2.- Touch punta dreta a la dreta
35.3.- Fem 1/2 volta dreta sobre el taló esquerre i peu dret al costat de l'esquerre (12:00)
36.4.- Fem una pausa
37.5.- Pas davant peu esquerre
38.&.- Fem 1/4 volta dreta i pas davant peu dret (3.00)
39.6.- Pas davant peu esquerre
40.8.- Fem una pausa

Right STEP, 1/2 TURN, Right STEP, HOLD, Left CROSS, 1/4 TURN, Left Side STEP, HOLD
41.1.- Pas davant peu dret
42.2.- Fem 1/2 volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (9.00)
43.3.- Pas davant peu dret
44.4.- Fem una pausa
45.5.- Cross peu esquerre per davant del dret
46.6.- Fem 1/4 volta esquerra, pas darrera peu dret (6:00)
47.7.- Pas esquerra peu esquerre
48.8.- Fem una pausa

Left STEP TURN x 2, Right Forward COASTER STEP, HOLD
49.1.- Pas davant peu dret
50.2.- Fem 1/2 volta a l'esquerra, pes sobre el peu esquerre
51.3.- Pas davant peu dret
52.4.- Fem 1/2 volta a l'esquerra, pes sobre el peu esquerre (6:00)
53.5.- Pas davant peu dret
54.6.- Pas davant peu esquerre, al costat del dret
55.7.- Pas darrere peu dret
56.8.- Fem una pausa

Left back STEP, Right TOUCH, Right STEP, HOLD, Left STEP, 1/4 TURN, Left CROSS, HOLD
57.1.- Pas darrere peu esquerre
58.2.- Touch Cross dreta al costat de l'esquerre
59.3.- Pas davant peu dret
60.4.- Fem una pausa
61.5.- Pas davant peu esquerre
62.6.- Fem 1/4 volta dreta, pes sobre el peu dret (9.00)
63.7.- Cross peu esquerre per davant del dret
64.8.- Fem una pausa

TAG: Al finalitzar la cinquena paret (estarem mirant a les 9:00) ballar aquests 32 counts i iniciar de nou el ball.

STEP, HOLD X 3 (quatre vegades)
1.- Pas davant peu dret
2,3,4.- Fem una pausa x 3
5.- Pas davant peu esquerre
6,7,8.- Fem una pausa x 3
9.- Pas davant peu dret
10,11,12.- Fem una pausa x 3
13.- Pas davant peu esquerre
14,15,16.- Fem una pausa x 3

Right JAZZ BOX x 2
17.1.- Pas davant peu dret
18.2.- Cross peu esquerre per davant del dret
19.3.- Pas darrere peu dret
20.4.- Pas esquerra peu esquerre
21.5.- Cross peu dret per davant de l'esquerre
22.6.- Pas darrere peu esquerre
23.7.- Pas dreta peu dret
24.8.- Pas davant peu esquerre

Right MAMBO ROCK 1/4 TURN Left, HOLD, Left Side MAMBO ROCK, HOLD
25.1.- Pas davant peu dret
26.2.- Fem 1/4 volta esquerra, tornar el pes sobre el peu esquerre (6:00)
27.3.- Peu dret al costat del esquerra
28.4.- Fem una pausa
29.5.- Pas esquerra peu esquerre
30.6.- Retornar el pes sobre el peu dret
31.7.- Peu esquerre al costat del dret
32.8.- Fem una pausa

END: El ball finalitza en la setena paret (estarem mirant a les 12:00. Repetir els 16 primers counts del Tag, fins al final de la música
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...