Més blues

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: Raimon Alzamora (2012)
Font: Maria Jesus Osuna (Gym Stompers)


Música del ball:
Elvis Presley - A mess of blues


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: 16 intro – 48 – 48 – 32 ( de 17 a 48) – 48 – 32 ( de 17 a 48 ) – 48 - 32

1-8 (RIGHT ROCKING CHAIR) X 3 - RIGHT SIDE MAMBO CROSS
1. Pas endavant peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
2. Pas enrere peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
3. Pas endavant peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
4. Pas enrere peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
5. Pas endavant peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
6. Pas enrere peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
7. Pas a la dreta peu dret amb pes
&. Recupero pes sobre peu esquerre
8. Pas a l'esquerra peu dret creuat per davant de l'esquerre

9-16 (LEFT ROCKING CHAIR) X 3 - LEFT SIDE MAMBO CROSS
9. Pas endavant peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
10. Pas enrere peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
11. Pas endavant peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
12. Pas enrere peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
13. Pas endavant peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
14. Pas enrere peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
15. Pas a l'esquerra peu esquerre amb pes
&. Recupero pes sobre peu dret
16. Pas a la dreta peu esquerre creuat per davant del dret
* Aquests 16 temps són els que no es realitzaran en començar la 3a i 5a paret

17-24 (R - L) MAMBO CROSS - ROCK STEP - FULL TURN - STOMP
17. Pas a la dreta peu dret amb pes
&. Recupero pes al peu esquerre
18. Pas a l'esquerra peu dret creuat per davant de l'esquerre
19. Pas a l'esquerra peu esquerre amb pes
&. Recupero pes al peu dret
20. Pas a la dreta peu esquerre creuat per davant del dret
21. Pas a la dreta peu dret amb pes
&. Recupero pes al peu esquerre
22. Girar ½ volta a l'esquerra i passar peu dret a la dreta
23. Girar ½ volta a l'esquerra i passar peu esquerre a l' esquerra
24. Picar peu dret al costat de l'esquerre

25-32 (L - R) MAMBO CROSS - ROCK STEP - FULL TURN - STOMP
25. Pas a l'esquerra peu esquerre amb pes
&. Recupero pes al peu dret
26. Pas a la dreta peu esquerre creuat per davant del dret
27. Pas cap a la dreta peu dret amb pes
&. Recupero pes al peu esquerre
28. Pas a l'esquerra peu dret creuat per davant de l'esquerre
29. Pas a l'esquerra peu esquerre amb pes
&. Recupero pes al peu dret
30. Girar ½ volta a la dreta i passar peu esquerre a l' esquerra
31. Girar ½ volta a la dreta i passar peu dret a la dreta
32. Picar peu esquerre al costat del dret

33-40 (STEP BACK - STOMP CLAP) X 3 - STEP BACK ¼ TURN - STOMP CLAP
33. Pas enrere (diagonal dreta) peu dret
34. Peu esquerre al costat del dret i picar de mans
35. Pas enrere (diagonal esquerra) peu esquerre
36. Peu dret al costat del esquerra i picar de mans
37. Pas enrere (diagonal dreta) peu dret
38. Peu esquerre al costat del dret i picar de mans
39. Pas enrere peu esquerre fent ¼ de volta a la dreta
40. Picar peu dret al costat del esquerra i picar de mans

40-48 KICK - CROSS - KICK - CROSS - KICKS SIDE
41. Puntada endavant dreta amb peu dret
42. Pas a l'esquerra peu dret creuat per davant de l'esquerre
43. Puntada endavant esquerra amb peu esquerre
44. Pas a la dreta peu esquerre creuat per davant del dret
45. Puntada endavant dreta amb peu dret
46. Puntada endavant esquerra amb peu dret
47. Puntada endavant dreta amb peu dret
48. Puntada endavant esquerra amb peu dret

TORNAR A COMENÇAR

RESTART
En començar la 3a i 5a paret s'iniciarà el ball des del pas 17; des d'aquest fins al pas 32 ​​s'afegirà un copet a cada temps parell


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...