Big dancer

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Mª Lourdes García Rosa
Font: Mª Lourdes García Rosa

Música del ball:
The Baseballs - Umbrella


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ball dedicat a la meva alumna Elvira que va ser la que em va suggerir està fantàstica música i que a més d'una gran ballarina és una persona genial

TOE STRUT FORWARD X 2, ROCK FORWARD, ROCK BACK
1 Marcar punta davant peu dret
2 Baixar taló peu dret
3 Marcar punta peu esquerre endavant
4 Baixar taló peu esquerre
5 Rock peu dret davant
6 Recuperar pes al peu esquerre
7 Rock peu dret darrere
8 Recuperar pes al peu esquerre

TOE STRUT FORWARD X 2, ROCK FORWARD, ROCK BACK
9 Marcar punta davant peu dret
10 Baixar taló peu dret
11 Marcar punta peu esquerre endavant
12 Baixar taló peu esquerre
13 Rock peu dret davant
14 Recuperar pes al peu esquerre
15 Rock peu dret darrere
16 Recuperar pes al peu esquerre

STEP RIGHT, TOGETHER, STEP TOUCH, STEP LEFT, TOGETHER, STEP TOUCH.
17 Pas peu dret a la dreta
18 Pas peu esquerre al costat del peu dret
19 Pas peu dret a la dreta
20 Touch peu esquerre al costat del peu dret
21 Pas peu esquerre a l'esquerra
22 Pas peu dret al costat del peu esquerre
23 Pas peu esquerre a l'esquerra
24 Touch peu dret al costat del peu esquerre

STEP FORWARD TURN ½ LEFT, STEP FORWARD, HOLD, STEP FORWARD TURN ¼ RIGHT, STEP FORWARD, HOLD
25 Pas peu dret davant
26 Gir de ½ volta a l'esquerra
27 Pas peu dret davant
28 Pausa
29 Pas peu esquerre davant
30 Gir de ¼ volta a la dreta
31 Pas peu esquerre davant
32 Pausa

STEP RIGHT, CROSS, STEP RIGHT, HEEL, STEP LEFT, CROSS, STEP LEFT, HEEL
33 Pas peu dret a la dreta
34 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
35 Pas peu dret a la dreta
36 Marcar taló peu esquerre en diagonal esquerra
37 Pas peu esquerre a l'esquerra
38 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
39 Pas peu esquerre a l'esquerra
40 Marcar taló peu dret en diagonal dreta

JAZZBOX ¼ TURN X 2
41 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
42 Pas peu esquerre darrere girant ¼ de volta a la dreta
43 Pas peu dret a la dreta
44 Pas peu esquerre davant
45 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
46 Pas peu esquerre darrere girant ¼ de volta a la dreta
47 Pas peu dret a la dreta
48 Pas peu esquerre davant

MAMBO FORWARD HOLD, MAMBO BACK, HOLD
49 Rock peu dret davant
50 Recuperar pes al peu esquerre
51 Ajuntar peu dret al costat del peu esquerre
52 Pausa
53 Rock peu esquerre darrere
54 Recuperar pes al peu dret
55 Ajuntar peu esquerre al costat del peu dret
56 Pausa

HEEL FORWARD, STEP SIDE X 4
57 Marcar taló peu dret davant
58 Ajuntar peu dret al costat del peu esquerre
59 Marcar taló peu esquerre davant
60 Ajuntar peu esquerre al costat del peu dret
61 Marcar taló peu dret davant
62 Ajuntar peu dret al costat del peu esquerre
63 Marcar taló peu esquerre davant
64 Ajuntar peu esquerre al costat del peu dret

TORNAR A COMENÇAR

1er Restart:
A la 4a paret, després del count 32, tornar a començar

2n Restart:
En 7 ª paret, després del count 32, tornar a començar

Final del ball
A la 11a paret, després del count 32, farem els següents passos.
1 Touch peu dret al costat del peu esquerre fent un gir de ¼ a l'esquerra.
2 Pausa
3 Stomp peu dret davant
4 Stomp peu dret davant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...