If I Was A Single Man

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Ria Vos
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Lee Brice - A Woman Like You


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32 Temps

1-8 R DIAGONAL STEP-LOCK-STEP, BRUSH, ROCKING CHAIR
1-2 Pas peu dret endavant i en diagonal a la dreta, pas peu esquerre al costat i per darrere del dret
3-4 Pas peu dret endavant i en diagonal a la dreta, freguem el terra amb el peu esquerre al costat del dret (brush)
5-6 Rock endavant amb el peu esquerre, recuperem sobre el peu dret
7-8 Rock enrere amb el peu esquerre, recuperem sobre el peu dret

9-16 L DIAGONAL STEP-LOCK-STEP, BRUSH, JAZZ BOX CROSS ¼ TURN R
1-2 Pas peu esquerre endavant i en diagonal a l'esquerra, pas peu dret al costat i per darrere de l'esquerre
3-4 Pas peu esquerre endavant i en diagonal a l'esquerra, brush peu dret al costat de l'esquerre
5-6 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, girem ¼ de volta a la dreta amb pas enrere amb el peu esquerre
7-8 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret

17-24 SIDE, HOLS, BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD, SIDE ROCK
1-2 Pas peu dret a la dreta, pausa
3-4 Pas peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta
5-6 Creuem l'esquerre per davant del dret, pausa
7-8 Rock amb el peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre

25-32 PRISSY WALK, SWEEP, PRISSY WALK, SWEEP, WEAVE L
1-2 Pas peu dret endavant (lleugerament creuat), portem el peu esquerre de darrere endavant (en semi-cercle, Sweep)
3-4 Pas peu esquerre endavant (lleugerament creuat), sweep peu dret de darrere endavant
5-6 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
7-8 Creuem el peu dret per darrere de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra

33-40 CROSS ROCK, ¼ R, HOLD, STEP ¼ TURN R, CROSS, HOLD****
1-2 Rock peu dret per davant de l'esquerre, recuperem sobre el peu esquerre
3-4 Girem ¼ de volta a la dreta i pas endavant amb el peu dret, pausa
5-6 Pas peu davant amb el peu esquerre, pivotem ¼ de volta a la dreta,
7-8 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pausa
**** PUNT DE RE-COMENÇAMENT DEL BALL

41-48 RHUMBA BOX WITH HOLDS
1-2 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret
3-4 Pas endavant amb el peu dret, pausa
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra, dret al costat de l'esquerre
7-8 Pas peu esquerre enrere, pausa

49-56 ROCK BACK, ½ TURN L, KICK, BACK, LOCK, BACK, HOLD
1-2 Rock enrere sobre el peu dret, recuperem el pes sobre el peu esquerre
3-4 Fem ½ volta a l'esquerra i pas enrere amb el peu dret, kick (puntada de peu) peu esquerre endavant
5-6 Pas enrere amb el peu esquerre, lock (creuem) peu dret per davant del peu esquerre
7-8 Pas enrere amb el peu esquerre, pausa

57-64 ROCK BACK, STEP FWD, HOLD, STEP FWD, PIVOT ½ TURN R, STEP FWD, SCUFF
1-2 Rock enrere sobre el peu dret, recuperem sobre el peu esquerre
3-4 Pas endavant amb el peu dret, pausa
5-6 Pas endavant amb el peu esquerre, pivotem ½ volta a la dreta
7-8 Pas endavant amb el peu esquerre, scuff (freguem el terra amb la planta del peu) peu dret al costat de l'esquerre

Repetim

RE-COMENÇAMENT: Després del temps 40 en la 3a paret (3:00) i la 6a paret (6:00)


Vídeos

Font: Rafel Corbí
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...