Fast ok

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer
Autor/a: Andrés de la Rubia Albertí
Font: Andrés de la Rubia Albertí

Música del ball:
Zac Brown Band - It's not ok


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 GALLOPS TURN, ROCK foward, COASTER STEP
1.- Peu dret ¼ a la dreta
&.- Peu esquerre darrere del dret
2.- Peu dret ¼ a la dreta
&.- Peu esquerre darrere del dret
3.- Peu dret ¼ a la dreta
&.- Peu esquerre darrere del dret
4.- Peu dret ¼ a la dreta
5.- Pas peu esquerre endavant
6.- Tornem pes al peu dret
7.- Peu esquerre darrere
&.- Peu dret enrere
8.- Peu esquerre endavant

9-16 ROCK, FORWARD, SHUFFLE ½ TURN, STEP TURN, 1/4 TURN LEFT, HOLD
9.- Pas peu dret endavant
10.- Tornem pes peu esquerre
11.- Pas peu dret endavant girant ¼ a la dreta
&.- Pas peu esquerre al costat del dret
12.- Pas peu dret endavant girant ¼ a la dreta
13.- Pas peu esquerre endavant
14.- ½ volta a la dreta
15.- Pas peu esquerre girant ¼ a l'esquerra
16.- Temps

17-24 SAILOR RIGHT, SAILOR LEFT, ROCK SINCOPATED, ROCK foward
17.- Pas peu dret darrere de l'esquerre
&.- Pas peu esquerre a l' esquerra
18.- Pas peu dret a la dreta
19.- Pas peu esquerre darrere del dret
&.- Pas peu dret a la dreta
20.- Pas peu esquerre a l' esquerra
21.- Pas peu dret endavant
&.- Tornem pes al peu esquerre
22.- Peu dret al costat del esquerre
23.- P associa peu esquerre endavant
24.- Tornem pes peu dret

25-32 SHUFFLE BACK, COASTER STEP, DIG, KICK BACK
25.- Peu esquerre darrere
&.- Peu dret al costat del esquerre
26.- Peu esquerre darrere
27.- Peu dret enrere
&.- Peu esquerre al costat del dret
28.- Peu dret enrere
29.- Peu esquerre darrere
&.- Peu dret enrere
30.- Peu esquerre endavant
31.- Marquem punta peu dret al costat del esquerre
32.- Puntada peu dret enrere


Vídeos

Font: jorgerius


Font: andresline1


Font: andresline1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...