Sunday dress # 6è lloc al IV Concurs Back to Kansas - 2013

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: seqüencial
Autor/a: Country People (Esther Muñoz, Isa Guille, Núria Massip, Pere Asensi, Xavi Rifa, Jose Ferrer)
Font: Núria Massip

Música del ball:
Susan Haynes - Drinkin’ in my Sunday Dress


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

A (56 TEMPS)

LEFT BRUSH FORWARD & BACK - RIGHT STEP FORWARD-LEFT LOCK-RIGHT STEP FORWARD - HOLD

1-4.- Brush amb el peu dret davant i darrere.
5-8.- Pas arrosseguem pas endavant (dreta-esquerra-dreta) en 3 temps, hold.

LEFT SCISSOR STEP - HOLD - RIGHT TOUCH RIGHT & RETURN - 1/2 LEFT HOOK COMBINATION
9-12.- Pas amb esquerra a l'esquerre, pas amb dreta enrere, pas amb esquerra creuant per davant de la dreta, hold.
13-16.- Obrim amb cama dreta a la dreta, tornem a lloc, marquem taló dret davant, pugem taló dret a la 'canya' esquerra

RIGHT STEP-LEFT LOCK-RIGHT STEP - LEFT STOMP - 1+1/2 LEFT TURN - RIGHT STOMP - HOLD
17-20.- Pas arrosseguem pas endavant (dreta-esquerra-dreta) en 3 temps, stomp amb el peu esquerra al costat del dret.
21-26.- Punta esquerra darrere per fer 3 mitges voltes a l'esquerre (punta mitja, punta mitja, punta mitja, cap
enrere, alternant esquerra, dreta, esquerra)
27-28.- Stomp amb peu dret al costat de l'esquerre, hold.

RIGHT GRAPEVINE - TURN 1/2 LEFT & RIGHT HOOK - LEFT GRAPEVINE & RIGHT SCUFF
29-32.- Pas amb peu dret a la dreta - Pas amb peu esquerre darrere del dret, - Pas a la dreta amb el peu dret - Girem 1/2 volta a l'esquerre mentre aixequem el peu esquerre cap a la canya de la cama dreta.
33-36.- Pas amb peu esquerre a l'esquerra - Pas amb peu dret per darrere de l'esquerre - Pas amb peu esquerre a l'esquerra - scuff amb peu dret al costat de l'esquerre.
37-38.- Creuem cama dreta marcant punta dreta per davant de l'esquerre - Hold
39-40.- Sobre les puntes, volta sencera a l'esquerra - Hold

LEFT HOOKS & RIGHT KICKS JUMPING - RIGHT ROCK STEP - RIGHT STOMP - LEFT STOMP
41- Ens movem cap a la dreta saltant, creuant peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere del dret.
42.- Abaixem peu esquerre i fem kick amb dreta en diagonal endavant.
43.- Creuem peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere del dret.
44.- Abaixem peu esquerre i fem kick amb dreta en diagonal endavant.
45-46.- Rock step saltat amb el peu dret cap enrere
47-48.- Stomp amb dreta - Stomp amb esquerre.

RIGHT ROCK STEP & 1/4 TURN RIGHT - RIGHT BACK ROCK STEP & 1/2 TURN RIGHT - RIGHT STEP & 1/4 TURN RIGHT - HOLD - LEFT STOMP - HOLD
49-50.- Girant 1/4 a la dreta, rock step amb dreta i canviem pes a l'esquerra
51-52.- Girant 1/2 a la dreta, rock step amb dreta i canviem pes a l'esquerra
53-54.- Girant 1/4 a la dreta, pas amb dreta endavant - hold
55-56.- Stomp amb esquerra al costa de la dreta - hold

Quan fem 'A' amb volta, afegim 4 temps al final de la 'A' de la seguent manera:
55-56.- Marquem punta esquerra de costat a l'esquerra - hold
57-58.- Pas amb dreta a la dreta girant 1/2 volta a l'esquerra
59-60.- Pas amb esquerra a la dreta girant 1/2 volta a l'esquerra


B (56 temps)

RIGHT BACK ROCK STEP - RIGHT STOMP (x2)

1-2.- Rock step saltant sobre el peu dret
3-4.- 2 stomps amb el peu dret al costat de l'esquerre
5-6.- Rock step saltant sobre el peu dret
7-8.- Stomp amb el peu dret al costat de l'esquerre - hold

JUMPING CROSS RIGHT AND LEFT TURNING TO LEFT, STOMP RIGHT, HOLD
9-10.- (saltant) 1/2 volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
11-12.- (saltant) 1/4 volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
13-14.- (saltant) 1/4 volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
15-16.- Stomp amb peu dret al costat del Peu esquerre – hold

SLOW TURN GRAPEVINE TO RIGHT
17-24.- Marquem punta dreta al costat dret - hold - pas amb esquerra a l'esquerra girant 1/2 volta a la dreta - hold
- pas amb dreta a la dreta girant 1/2 volta a la dreta - hold - stomp amb el peu esquerre al costat del dret - hold

LEFT HOOK COMBINATION & RIGHT BRUSH BACK - RIGHT TURN
25-28.- Marquem taló dret davant - taló dret a canya esquerre - taló dret davant - brush amb peu dret enrere.
29-30.- Girem 1/2 volta a la dreta i abaixem peu dret.
31-32.- Girem 1/2 volta a la dreta fent un pas enrere amb esquerra

RIGHT STEP BACK - SLIDE LEFT - LEFT HEEL - 1/2 LEFT HOOK COMBINATION
33-36.- Pas amb dreta enrere - slide amb esquerra portant-la al costat de la dreta.
37-38.- Marquem taló esquerre davant - tornem a lloc.
39-40.- Marquem taló esquerre davant - taló esquerre a canya dreta

LEFT STEP FORWARD - SLIDE RIGHT - RIGHT STEP BACK-LEFT LOCK-RIGHT STEP BACK - HOLD
41-44.- Pas amb esquerre davant - slide amb dreta portant-la al costat de l'esquerre
45-48.- Pas arrosseguem pas enrera (dreta-esquerra-dreta) en 3 temps - hold.

RIGHT TOE - LEFT TOE (x2)
49-56.- Punta dreta a lloc - abaixem peu dret - punta esquerre a lloc - abaixem peu esquerre (x2)

SEQÜENCIA

A - A amb volta - B - A - A amb volta - pont de 20 temps - B - A - A amb volta - A final restada (fent els últims temps, a partir de la volta sobre les puntes en 4 temps, i fent rock step lateral cap a la dreta fent mitja volta; rock step lateral cap a la dreta fent mitja volta més; rock step lateral cap a la dreta fent mitja volta, i 2 stomps dret i esquerra. Rock step lateral cap a l’esquerra fent mitja volta; rock step lateral cap a l’esquerra fent mitja
volta més; rock step lateral cap a la esquerra fent mitja volta, i 2 stomps esquerre i dret. Rock davant amb el peu dret, rock darrere, volta sencera en 4 temps i acabem fent un stomp davant amb el peu dret).

Pont (20 temps)

RIGHT STEP FORWARD-LEFT LOCK-RIGHT STEP FORWARD - HOLD - LEFT STEP LEFT - SLIDE RIGHT

1-4.- Pas arrosseguem pas endavant en 3 temps (dreta-esquerra-dreta) - hold
5-8.- Pas amb esquerra a l'esquerre - slide amb dreta fins que ajuntem peu dret amb esquerre

LEFT STEP BACK-RIGHT LOCK-LEFT STEP BACK - HOLD - RIGHT STEP RIGHT - SLIDE LEFT
9-12.- Pas arrosseguem pas enrere en 3 temps (esquerra-dreta-esquerra) - hold
13-16.-Pas amb dreta a la dreta - slide amb esquerra fins que ajuntem peu esquerre amb dret

LEFT STEP LEFT - SLIDE RIGHT
17-20.- Pas amb esquerra a l'esquerre - slide amb dreta fins que ajuntem peu dret amb esquerre


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...