Particular Josephine

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Beginner / Intermediate
Autor/a: Raimon Alzamora (Gym Stompers)
Font: Mª Jesús Osuna (Gym Stompers)

Música del ball:
Jerry Lee Lewis - Hello Josephine (168 BPM - 4 temps )
Chuck Berry - No particular place to go (120 BPM - 8 temps )


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 STOMP (R) - TRAVELING swivels ON TWO FEET TO RIGHT-HEEL (L) - FULL TURN IN PLACE (R)
1. Picar peu dret al costat de l'esquerra (pes al peu dret)
2. Desplaçar puntes d'ambdós peus a la dreta (pes en talons)
3. Desplaçar talons dels dos peus a la dreta (pes en plantes)
4. Desplaçar puntes d'ambdós peus a la dreta (pes en talons)
5. Marcar taló esquerre davant (girant el genoll cap a fora)
6. Pas en el lloc amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta
7. Pas en el lloc amb el peu dret girant ½ volta a la dreta
8. Pas en el lloc amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta

9-16 STOMP (R) - TRAVELING swivels ON TWO FEET TO RIGHT - HELL (L) - FULL TURN IN PLACE (R)
9. Picar peu dret al costat de l'esquerre (pes al peu dret)
10. Desplaçar puntes d'ambdós peus a la dreta (pes en talons)
11. Desplaçar talons dels dos peus a la dreta (pes en plantes)
12. Desplaçar puntes d'ambdós peus a la dreta (pes en talons)
13. Marcar taló esquerre davant (girant el genoll cap a fora)
14. Pas en el lloc amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta
15. Pas en el lloc amb el peu dret girant ½ volta a la dreta
16. Pas en el lloc amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta

17-24 FORWARD STEP LOCK STEP (R)-STOMP UP (L) - POINT (L) - ¾ TURN TO LEFT
17. Pas endavant amb peu dret
18. Pas endavant amb peu esquerre creuat per darrere del dret
19. Pas endavant amb peu dret
20. Picar peu esquerre al costat del dret (pes al peu dret)
21. Marcar punta peu esquerre a l'esquerra
22. Pas a l'esquerra amb peu esquerre girant ¼ de volta a l'esquerra
23. Pas endavant amb peu dret
24. Girar ½ volta a l'esquerra i fer un pas endavant amb peu esquerre

25-32 FORWARD STEP LOCK STEP (R) - STOMP UP (L) - POINT (L) - ¾ TURN TO LEFT
25. Pas endavant amb peu dret
26. Pas endavant amb peu esquerre creuat per darrere del dret
27. Pas endavant amb peu dret
28. Picar peu esquerre al costat del dret (pes al peu dret)
29. Marcar punta peu esquerre a l'esquerra
30. Pas a l'esquerra amb peu esquerre girant ¼ de volta a l'esquerra
31. Pas endavant amb peu dret
32. Girar ½ volta a l'esquerra i fer un pas endavant amb peu esquerre

33-40 FORWARD STOMP (R)-HOLD - FORWARD STOMP (L) - HOLD - SWIVEL ¼ TURN TO RIGHT - HOLD - BACK STEP (R-L)
33. Picar amb el peu dret fent un pas endavant
34. Pausa
35. Picar amb el peu esquerre fent un pas endavant
36. Pausa
37. Desplaçar els dos talons cap a l'esquerra fent ¼ de volta a la dreta
38. Pausa
39. Pas enrere amb el peu dret
40. Pas enrere amb el peu esquerre

41-48 ROCK STEP BACK (R) - SHUFFLES FORWARD (RL) - CROSS (R) - STEP TOGETHER (L)
41. Pas enrere peu dret amb pes
42. Torno pes al peu esquerre
43. Pas endavant amb peu dret
&. Pas endavant peu esquerre a prop del dret
44. Pas endavant amb peu dret
45. Pas endavant amb peu esquerre
&. Pas endavant peu dret prop de l'esquerre
46. Pas endavant amb peu esquerre
47. Pas a l'esquerra amb peu dret creuat per davant de l'esquerre
48. Pas a l'esquerra amb peu esquerre al costat del dret

Tornar a començar


Vídeos

Font: MJ Osuna Fuguet


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...