Merry go’round

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Gabi Ibáñez (Juny 2013)
Font: Paqui Monroy

Música del ball:
Kacey Musgraves - Merry Go’Round


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE STRUT, TOE STRUT
1 Marquem punta peu dret davant
2 Baixem peu dret i deixem el pes
3 Marquem punta peu esquerre davant
4 Abaixem peu esquerre i deixem el pes

FORWARD STEP X3, HOLD
5 Pas peu dret davant
6 Pas peu esquerre davant
7 Pas peu dret davant
8 Temps sense fer res

ROCK STEP WITH ½ TURN X2
9 Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes
10 Fent ½ volta a l’esquerra tornem el pes al peu dret (mirem a les 6 h)
11 Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes
12 Fent ½ volta a l’esquerra tornem el pes al peu dret ( mirem a les 12 h)

SLOW COASTER STEP, STOMP UP
13 Pas peu esquerre darrera
14 Pas peu dret darrera
15 Pas peu esquerre davant
16 Piquem peu dret al costat de l’esquerre sense deixar el pes

RIGHT SWIWEL WITH ¼ , HOLD
17 Desplacem punta peu dret a la dreta
18 Desplacem taló preu dret a la dreta
19 Desplacem les dues puntes a la dreta fent ¼ de volta a la dreta deixant el pes al peu dret (mirem a les 3 h)
20 Temps sense fer res

HEEL, HOOK, STEP, HOLD
21 Marquem taló esquerre davant
22 Apugem el peu esquerre per davant del dret
23 Pas peu esquerre davant
24 Temps sense fer res

*a la 7a. paret, aquí tornarem a començar el ball (Restart)

¼ TURN WITH LEFT SWIWELS TO BACK DIAGONAL, HOLD
25 Fent ¼ de volta a la dreta, marquem els dos talons a l’esquerra (mirem a les 6 h)
26 Desplacem les dues puntes lleugerament enrere en diagonal esquerra
27 Desplacem els dos talons lleugerament enrere en diagonal esquerra deixant el pes al peu dret
28 Temps sense fer res

SCUFF, STEP, HEEL, HOLD
29 Freguem taló esquerre cap endavant
30 Pas peu esquerre a l’esquerra
31 Marquem taló dret davant
32 Temps sense fer res

Tornem a començar


RESTART:
La música requereix fer un recomençament del ball a la 7a. paret, quan arribem al count 24 tornarem a començar el ball. Aquest restart ens fa canviar les parets, el ball continua sent de 2 parets però ara ballarem la de les 3h i les 9 h.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...