B.C.O. (Baby come on)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: Rachael McEnaney
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Chris Anderson & DJ Robbie - Baby Come On


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Entrada: 16 temps Comencem amb la lletra "Baby baby"

1-8 STOMP RIGHT, TURN ¼ LEFT WITH LEFT KICK BALL CHANGE, STEP FORWARD LEFT, ROCK FORWARD RIGHT, ¼ RIGHT SIDE SHUFFLE
12&3 Cop de peu al terra (stomp) peu dret, girem ¼ a l'esquerra i puntada (kick) peu esquerre endavant, pas en el lloc amb el peu esquerres, pas en el lloc amb el peu dret (9:00)
4-5-6 Pas peu esquerre endavant, rock peu dret endavant, recuperem sobre el peu esquerre
7&8 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta (12:00)

9-16 BALL SIDE ROCK, RIGHT CROSSING SHUFFLE, 2 X ¼ TURNS RIGHT STEPPING LEFT RIGHT, LEFT CROSS & HEEL JACK
&1-2 Pas peu esquerre al costat del dret, rock peu dret a la dreta, retornem el pes sobre el peu esquerre
3&4 Creuem peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
5-6 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta (6:00)
7&8 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, toc taló esquerre endavant i en diagonal a l'esquerra

17-24 HEEL SWITCH RIGHT & LEFT, RIGHT CROSS & HEEL JACK, HEEL SWITCH LEFT & RIGHT, LEFT SHUFFLE FORWARD
&1&2 Pas en el lloc amb el peu esquerre, toc taló dret endavant, pas en el lloc peu dret, toc taló esquerre endavant
&3&4 Pas en el lloc (i una mica enrere) amb el peu esquerre, creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, toc taló dret endavant i en diagonal a la dreta
&5&6 Pas en el lloc amb el peu dret, toc taló esquerre endavant, pas en el lloc peu esquerre, toc taló dret endavant
&7&8 Pas en el lloc amb el peu dret, pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant

25-32 HIP BUMPS FORWARD RIGHT, HIP BUMPS FORWARD LEFT, STEP RIGHT, ½ PIVOT LEFT, WALK RIGHT LEFT
1&2 Toc punta peu dret endavant donat cop de malucs endavant, cop de malucs enrere, cop de malucs endavant posant el pes sobre el peu dret
3&4 Toc punta peu esquerre endavant donat cop de malucs endavant, cop de malucs enrere, cop de malucs endavant posant el pes sobre el peu esquerre
5-6 Pas peu dret endavant, pivotem ½ a l'esquerrat (pes sobre el peu esquerre) (12:00)
7-8 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
Restart: Tornem a començar aquí a la 6a paret. Començarem la 6a paret mirant a les 9:00 i re-començarem també mirant a les 9:00

33-40 ROCK FORWARD RIGHT, TURN ½ RIGHT SHUFFLE, ROCK FORWARD LEFT, ¾ TURN LEFT SHUFFLE
1-2 Rock peu dret endavant, recuperem sobre l'esquerre
3&4 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, girem ¼ a la dreta i pas peu dret endavant (6:00)
5-6 Rock peu esquerre endavant, tornem el pes sobre el peu esquerre
7&8 Girem ½ volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre, girem ¼ a l'esquerra i pas peu esquerre endavant (9:00)

41-48 STEP DIAGONALLY FORWARD RIGHT AND LEFT, STEP BACK IN PLACE RIGHT AND LEFT, SYNCOPATED OUT-OUT IN-IN OUT-OUT IN-IN
1-2 Pas peu dret en diagonal endavant, (opció: posem la mà dreta al maluc), pas peu esquerre a l'esquerra, (opció: posar la mà esquerra al maluc esquerre)
3-4 Pas peu dret enrere, (opció: posar la mà dreta a la galta), pas peu esquerre al costat del peu dret (opció: posar la mà esquerra a la galta)
&5&6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret cap a l'esquerra, pas peu esquerre al costat del dret
&7&8 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret cap a l'esquerra, pas peu esquerre al costat del dret

RESTART
A la paret 6, fem els primers 32 temps i re-iniciem (9:00)

ENDING
L'última paret acaba a les 3:00. Al final del ball girem ¼ a l'esquerra per mirar a la paret del davant, amb un pas amb el peu dret al costat dret i amb els braços enlaire.


Vídeos

Font: kkokit
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...