Old Fiddle # 1r Concurs del Renegade Music & Dance de Mataró - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 68 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Pilar Perez
Grup: FRENESI: José Ferrer, Jaume Masdeu, Jordi Velilla, Jordi Perich, Jordi Montardit i Pilar Perez
Font: Pilar Perez

Música del ball:
Vince Gill - Old Time Fiddle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SWIVEL RIGHT (HEEL, TOE, HEELS, TOES) TRAVELLING
1 - Taló peu dret davant, mentre desplacem punta peu esquerre a la dreta
2 - Punta peu dret darrere, mentre desplacem taló esquerre a la dreta
3-4 Recolzem peu dret a terra i desplacem dues puntes a la dreta i talons cap a la dreta

LEFT KICK, STOMP, SWIVEL LEFT FOOT (TOE, HEEL)
5-6 Puntada peu esquerre davant, stomp
7-8 Desplacem punta peu esquerre a l'esquerra i taló esquerre a l'esquerra (12:00)

TOE FAN LEFT ¼ TURN, HOLD, STEP TURN ½, HOLD, STEP TURN ¼, HOLD, STOMP (R-L)
9-10 Peu esquerre desplacem punta a l'esquerra ¼ v, (9.00), hold
11-12 Peu dret davant ½ va l'esquerra, hold (3.00)
13-14 Peu esquerre a l'esquerra girant ¼ cap a l'esquerra, hold (12:00)
15-16 Pas cap endavant Stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret

MODIFIED HOOK COMBINATION, KICK, KICK, ROCK STEP JUMP
17-18 Taló dret davant, hook peu dret per davant de l'esquerre
19-20 Taló dret davant, punta peu dret a la dreta i gira ¼ va la dreta
21-22 Kick peu dret davant, 2 vegades (3.00)
23-24 Recolzem peu dret davant, tornem pes peu esquerre darrere (saltant)

STEP, JUMPING CROSS ROCK (LEFT, RIGHT, LEFT), STEP LEFT, JUMPING CROSS ROCK (R-L-R)
25-26 Peu dret a la dreta, peu esquerre creua per davant del esquerra girant cap a l'esquerra (12:00)
27-28 Recolzar peu dret, peu esquerre a l'esquerra girant ¼ volta a l'esquerra (9.00)
29-30 Peu dret creua per davant de l'esquerre, aixecar dret (pes a l'esquerre)
31-32 Peu dret a la dreta, saltem sobre el peu esquerre,

GRAPEVINE RIGHT
33-36 Peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere, peu dret a la dreta, esquerre scuff

MILITARY TURN
37-38 Peu esquerre davant, ½ volta a la dreta
39-40 Peu esquerre davant ½ volta a la dreta

ROCK STEP, CROSS, HOLD
41-42 Peu esquerre a l'esquerra i tornar pes a la dreta
43-44 Peu esquerre creua per davant del dret, hold

ROCK STEP, 1/4 TURN right, STOMP, STOMP
45-46 Saltar sobre el peu dret darrere mentre girem ¼ va la dreta, tornar pes a l'esquerre
47-48 Dos stomps amb peu esquerre

MILITARY TURN LEFT
49-50 Peu dret davant ½ volta a l'esquerra
51-52 Peu dret davant ½ volta a l'esquerra

GRAPEVINE RIGHT
53-56 Pas peu dret a la dreta, esquerre per darrere, peu dret a la dreta, esquerre creua per davant

ROCK STEP TURN, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, RIGHT STEP, STOMP
57-58 Pas peu dret a la dreta, girant ¼ va la dreta, tornar pes al peu esquerre (3.00)
59-60 Punta peu dret darrere, ½ cap a la dreta, (9.00)
61-62 Punta peu esquerre davant girar ½ cap a l'esquerra (3.00)
63-64 Pas peu a la dreta, girant ¼ cap a la dreta, stomp amb peu esquerre (6:00)

KICK, FLICK, KICK, FLICK
65 & 66 Kick peu esquerre davant, tornar el pes a l'esquerre desplaçant-nos a l'esquerra i flick peu dret darrere
67 & 68 Abaixar peu dret i kick peu esquerre davant, i flick peu dret darrere

Restart:
En la 6a paret, després de la part instrumental, ballarem només fins al count 64, és a dir ometrem els últims 4 counts.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...